Премахват животинския пазар в Подуяне. Строят детска градина

На проведеното днес заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията бе приет подробния устройствен план за изграждане на нова детска градина в район „Оборище“. Проектът е за изменение на плана за регулация и застрояване на терена, представляващ част от квартал 129б, местност „Подуене – център“ по плана на гр. София. Това е мястото на т.нар. „животински пазар“, разположен близо до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Данаил Николаев“.Проектът е изработен по възлагане на главния архитект в изпълнение на Програмата на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова за изграждане на детски градини. В имота, който е с площ от почти 5 дка, е предвидена сграда на два и три етажа, в която ще се разположат помещения за отглеждане и обучение на 200 деца.

Вижте снимки от последното ни посещение на животинския пазар в Подуяне