Площад „Света Неделя“ с нова настилка. Улица“Съборна“ става изцяло пешеходна

Цялата подземна инфраструктура на площад „Света Неделя“ подлежи на подмяна. Това разказа арх. Здравко Здравков по БНТ. „Направихме доста сериозни проучвания по повод наличните ток, вода, канал- наистина долу всичко подлежи на подмяна. Ангажиментът на „Студио Фуксас“ е до края на март да приключат с инвестиционния проект, който да облече целия този конкурсен проект в технически чертежи, но ние успоредно с това работим за подмяна на цялата подземна инфраструктура, защото когато стартираме ремонта по подмяна на настилките – трябва да сме подготвени с подмяна на подземната инфраструктура, включително и на трамвайното трасе“.

Относно улица „Съборна“ – целта е тази улица да бъде свързващото звено между Градската градина и съществуващата пешеходна зона на булевард „Витоша“, разказа арх. Здравков. Проектът на студио „Фуксас“ включва цялостна подмяна на настилките. Като се започне от „Алабин“, през площадното пространство и подмяна на настилките през цялата „Съборна“ до там където започват жълтите павета на улица „Леге“.

арх. Антонио Марселини от архитектурно студио “Фуксас” – Италия, които спечелиха конкурса в края на 2019 година, ще запазят връзката с историята на едно от най-емблематичните места в българската столица.

В проекта за обновяване на пространството на пл. “Св. Неделя” растителността е увеличена почти двойно. Има подобрение и по отношение на дизайна. Специални лампи ще насочват към дърветата, предвидено е и високо осветление, както и сухи фонтани.

При стартирането на проектните работи е направено пълно заснемане на подземната инфраструктура и това е част от промяната в проекта.

Планът на „Фуксас” е да направи пространството пред храма „Света Неделя“ достъпно за пешеходците, да се запази историческият облик на площада, но и той да бъде осъвременен с фотоволтаици. Нощем те ще светят, а денем от тях ще зареждаме мобилните си телефони. Събраната дъждовна вода пък ще ни разхлажда през лятото.

Проектът за площад „Света Неделя“ предвижда ново функционално зониране на пространството. Голямо значение е отредено на създаването на два основни пътя, които съответстват съответно на доминиращите зрителни оси – оста север-юг и оста изток-запад. Предлагат се градски парк в западната част, наземна и подземни връзка с Ларгото и премахване на архитектурните наслоения от последните години.

имските археологически находки, наскоро проучени, ще бъдат интегрирани в новия площад чрез стъклени настилки, които ще могат да ги защитят и да станат видими за обществеността, гарантирайки възприемането на различните слоеве, които характеризират тази зона. Добре планираните осветителните системи ще гарантират видимост на археологическото наследство през нощните часове.

Новите пешеходни зони са планирани в пряка връзка с обществената мобилност. Интегрират се спирките на различните видове обществен транспорт. От съществено значение ще бъде пренасочването на пътното движение, така че да се освободи площада от автомобилното движение и паркирането.

Осветлението през нощта ще направи площада безопасен и удобен, а допълнителните осветителни тела към фонтаните и растителността ще оживят пространството чрез сценографски ефекти. 

Очаква се стартиране строителство с  първия етап – от ул. „Алабин“ до ул. „Позитано“ да започне през април 2022 г.