Вижте списъкът с лечебните заведения и регионалните здравни инспекции, в които са открити имунизационни пунктове за поставяне на ваксина срещу COVID-19 в София и София – област

opaska-za-vaksinacii-v-pirogov

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Министър на здравеопазването
З А П О В Е Д
X РД-01-118/23.02.2021 г.

за изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на
имунизационна кампания срещу COVID-19, допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г., изменен и допълнен с
Решение № 91 на Министерския съвет от 2021 г., Решение № 144 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 145 на Министерския съвет от 2021 г.


Н А Р Е Ж Д А М:

 1. В Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Приложението към т. 3а се изменя така:
  „Приложение към т. 3а: Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на
  имунизационната кампания.
 • 258 София град София ул. „Блага вест‘ № 3 „МБАЛ за женско здраве –Надежда“
 • ООД
 • 259 София град София бул. „България“ № 104 „Многопрофилна болница за активно
 • лечение-Света София“ ЕООД
 • 260 София град София бул. „Христо Ботев“ № 120 „Втора многопрофилна болница за
 • активно лечение –София“ ЕАД
 • 261 София град София бул. „Ген. Е. Тотлебен“ №
 • 21
 • „Университетска многопрофилна
 • болница за активно лечение и
 • спешна медицина Н. И. Пирогов“
 • ЕАД
 • 262 София град София ул. „Маестро Кънев“ № 4 „Многопрофилна болница за активно
 • лечение ЗДРАВЕТО 2012“ ООД
 • 263 София град София бул. „Ген.Скобелев“ № 79
 • „Многопрофилна болница за активно
 • лечение – Централна клинична база в
 • София“, Медицински институт на
 • Министерството на вътрешните
 • работи
 • 264 София град София ул. „Коньовица“ № 65
 • „Многопрофилна болница за активно
 • лечение „Национална кардиологична
 • болница“ ЕАД
 • 265 София град София бул. „Н. Й. Вапцаров“ №
 • 51Б
 • „Аджибадем Сити Клиник
 • многопрофилна болница за активно
 • лечение Токуда“ ЕАД
 • 266 София град София бул. „Никола Петков“ № 56
 • „Университетска многопрофилна
 • болница за активно лечение по
 • ортопедия проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД
 • 267 София град София ул. „Св. Г. Софийски” № 1
 • „Университетска многопрофилна
 • болница за активно лечение
 • „Александровска“ ЕАД
 • 268 София град София ул. „Акад. Ив. Гешов“ № 17
 • „Специализирана болница за активно
 • лечение по инфекциозни и паразитни
 • болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД
 • 269 София град София ул. „Св. Георги Софийски“
 • № 3
 • „Многопрофилна болница за активно
 • лечение –София“ в структурата на
 • Военномедицинска академия
 • 270 София град София ул. „Околовръстен път“ №
 • 127
 • „Аджибадем Сити Клиник
 • университетска многопрофилна
 • болница за активно лечение“ ЕООД
 • 271 София град София ул. „Филип Кутев“ № 10 „Многопрофилна болница за активно
 • лечение ВИТА“ ЕООД
 • 272 София град София ул. „Бяло море” № 8
 • Университетска многопрофилна
 • болница за активно лечение „Царица
 • Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
 • 273 София град София бул. „Ген. Н. Столетов“ №
 • 67А
 • „Пета многопрофилна болница за
 • активно лечение –София“ ЕАД
 • 274 София град София ул. „Пловдивско поле“ № 6
 • „Университетска специализирана
 • болница за активно лечение по
 • онкология“ ЕАД
 • 275 София град София ул. „Алдомировска“ №144 „Медицински център по
 • офталмология „Ресбиомед“ ЕООД
 • 276 София град София ж.к. Овча купел, ул. „Бойчо
 • Огнянов“ № 28
 • „Медицински център РепроБиоМед“
 • ООД
 • 277 София град София кв. Стрелбище, ул.
 • „Орехова гора“ № 17Б
 • „Медицински център АВИЦЕНА“
 • ЕООД
 • 278 София град София ул. „Проф. Фритьоф
 • Нансен“ № 21
 • „Медицински център ТОРАКС С.А.
 • – лечебно заведение за
 • извънболнична помощ“ ЕООД
 • 279 София град София бул. „Ак. Иван Ев. Гешов“
 • № 50
 • „Медицински център Санус 2000″
 • ООД
 • 280 София град София ул. „Пловдивско поле“ № 6 „НАЦИОНАЛЕН ОНКОЛОГИЧЕН
 • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД
 • 281 София град София ул. „Бачо Киро“ № 28 „Медицински център Лейзър Мед“
 • ЕООД
 • 282 София град София
 • бул. „Тотлебен“ № 21
 • /Входът е откъм бул.
 • „Пенчо Славейков“/
 • „Медицински център-Н. И. Пирогов“
 • ЕООД
 • 283 София град София бул. Гоце Делчев № 31, бл.
 • 76, партер
 • „Лора -медицински център“ ЕООД
 • 284 София град София ул. „Зайчар“ № 134 „Медицински център МЕДКРОС“
 • ООД
 • 285 София град София ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19 „Медицински център Ориндж“ ООД
 • 286 София град София ул. „Цар Симеон“ № 145 „Диагностично-консултативен
 • център 11- София“ ЕООД
 • 287 София град София ж.к. Люлин 9, ул. „Иван
 • Бойчев“ 17
 • „Диагностично-консултативен
 • център XII-София“ ЕООД
 • 288 София град София ул. „Хаджикоцев“ № 20 „Диагностично-консултативен
 • център XIII-София“ ЕООД
 • 289 София град София ул. „Ген. Никола Жеков“ №
 • 3
 • „ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV
 • -СОФИЯ“ ЕООД
 • 290 София град София бул. „Свето Преображение“
 • № 20
 • „ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXVСОФИЯ“ ЕООД
 • 291 София град София
 • бул. „Акад. Ив. Евстатиев
 • Гешов“ 2Е/ул. Гюешево №
 • 83
 • „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА
 • ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“
 • ЕООД
 • 292 София град София ул. „Крум Попов“ № 50-54 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
 • ЕВРОПЕЙСКА КАРДИОЛОГИЯ“
 • ЕООД
 • 293 София град София ул. „Враня“ № 20 Столична регионална здравна
 • инспекция
 • 294 София град София бул. „България“ № 51 А
 • „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
 • ПОЛИКЛИНИКА БЪЛГАРИЯ“
 • ЕООД
 • 295 София град София бул. „Джавахарлал Неру“ №
 • 23
 • „ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
 • СОФИЯМЕД“ ЕООД
 • 296 София град София бул. „Г.М. Димитров“ № 16
 • , бл.1
 • „ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
 • СОФИЯМЕД“ ЕООД
 • 297 София град София ул. „Ястребец“ № 11 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
 • КАЛИМАТ“ ЕООД
 • 298 София град София ул. „Драговица“ № 9
 • „ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИТА
 • ООД
 • 299 София град София ул. „Козяк“ № 1 „Многопрофилна болница за активно
 • лечение“ Лозенец““ ЕАД
 • 300 София град София бул. „Княз Александър
 • Дондуков“ № 79-81
 • „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА
 • МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР“
 • ЕООД
 • 301 София град София бул. „Александър Пушкин“
 • № 116
 • „ИМАНИ – МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН
 • ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА
 • МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА
 • ПОМОЩ“ ЕООД
 • 302 София област София ул. „Димитър Моллов“ № 1
 • ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
 • „СВЕТА АННА“ АД
 • 303 София област Ботевград ул. „Божко Божилов“ № 1
 • „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
 • ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
 • БОТЕВГРАД“ ЕООД
 • 304 София област Елин Пелин ул. „Здравец“ № 15
 • „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
 • ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЕЛИН
 • ПЕЛИН“ ЕООД
 • 305 София област Етрополе ул. „Бригадирска“ № 1
 • „Многопрофилна болница за активно
 • лечение „Проф. д-р Александър
 • Герчев“ Етрополе“ ЕООД
 • 306 София област Ихтиман ул. „Шипка“ № 30
 • „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
 • ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕИХТИМАН“ ЕООД
 • 307 София област Своге ул. „Староселска“ № 4
 • „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
 • ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВОГЕ“
 • ЕООД
 • 308 София област Самоков ул. „Македония“ № 49
 • „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
 • ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
 • САМОКОВ“ ЕООД
 • 309 София област Пирдоп ул. „Георги Бенковски“ №
 • 24
 • „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
 • ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
 • ПИРДОП“ АД
 • 310 София област Елин Пелин ул. „Христо Ботев“ № 13
 • „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА
 • ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА
 • ПОМОЩ-САНТЕ“ ООД
 • 311 София област Своге ул. „Отец Паисий“ № 6 „МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР
 • ОЛИМП“ ЕООД
 • 312 София област Костинброд ул. „Ломско шосе“ № 35
 • „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА
 • ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА
 • ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА
 • ПОМОЩ – АВИЦЕНА“ ООД
 • 313 София област Копривщица ул “Михаил Цицелков“ №
 • 12
 • „Д-Р ЛИЛЯНА АЛЕКСИЕВА –
 • АМБУЛАТОРИЯ ЗА
 • ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА
 • ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА
 • ПОМОЩ“ ЕООД
 • 314 София област Сливница ул. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“
 • № 6 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І“ ЕООД