Фасадата на Ректората се дупчи, от Университета отричат

klimatitsi-na-rektorata
Снимка: Фейсбук/Delyan D. Todorov

Ректоратът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се дупчи, за да се поставят климатици, съобщиха граждани в социалните мрежи. Сградата е паметник на културата, а от думите на ресорния министър Боил Банов се разбра, че липсва задължителният в случая проект за ремонта, съгласуван с ведомството му.

„Днес в 12 часа съпругата ми ме информира, че в социалните мрежи се разпространява снимка, на която се вижда, че се извършват ремонтни дейности по фасадата на Ректората на Софийски университет“, заяви министърът на културата Боил Банов, който даде пресконференция, заедно с директора на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” Александър Трайков във връзка с подаден от граждани сигнал за ремонтни дейности по сградата на Ректората на Софийския университет. „Изпратих Трайков да провери и ремонтните дейности са спрени. На място веднага е дошла полиция и ремонтните дейности са спрени. Ще има немалки глоби, всичко е приложено по закон“, каза още Банов. Според него е обидно, че институциите не спазват правилата и „смятат, че са над закона“. 

От Софийския университет веднага отговориха на обвиненията, че фасадата не се дупчи, а се премахват поставени преди 20 години климатици:

Сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е архитектурен, исторически и художествен паметник на културата от национално значение, както и една от най-значимите сгради в архитектурно отношение в страната.

През последните години ръководството на Университета полага огромни усилия по консервацията и реставрацията на сградата, с цел опазването на статута й като значим архитектурен паметник от национално значение, съблюдавайки и спазвайки всички действащи и относими закони и наредби.

В тази връзка Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ежегодно изготвя план за неотложни дейности за поддръжка и консервация на сградите паметници на културата, стопанисвани от Университета.

При изготвянето на плана за настоящата година се установи, че през последните 30 години по фасадите на сградата на Ректората са поставени голям брой климатични тела, включително техните съпътстващи елементи тръби, кабели и други. Несиметрично разположените климатични тела и други елементи по фасадите на сградата неведнъж са будили възмущението на граждани и институции.

Във връзка с това беше взето решението за премахване на всички климатични тела от фасада на сградата и подмяна на съществуващите тръбни трасета. При подмяната не са пробивани нови дупки във фасадата.

След завършване на подмяната, фасадата ще бъде освободена от всички външни климатични тела и ще останат единствено тръбните трасета, като новите тръбни трасета ще бъдат в цвета на съществуващата фасада.

Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството на територията не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение на строеж за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби. По същия начин чл. 83 и чл. 83а от Закона за културното наследство изискват съгласуване за консервация, реставрация, надстрояване, ремонти и преустройства, укрепителни работи и т. н., но не и за монтаж на инсталации и съоръжения, още повече, че в случая става дума не за мотаж, а за демонтаж на инсталации и съоръжения и подмяна на тръбните трасета.

Снимките по-долу показват старото положение преди премахването на климатичните тела:

Снимка: СУ „Климент Охридски“