Четири знакови сгради-паметници на културата получават финансиране от Столична община

sgradi-pametnici
Снимка: Фейсбук/Йорданка Фандъкова

Четири знакови сгради-паметници на културата получават финансиране от Столична община, с което да изготвят проектите за реставрация им, да се заплатят всички такси и авторския надзор при строителството. Това са Националният студентски дом, две сгради на Българската академия на науките на ул. „Московска“ – Института по балканистика и бившия Институт по социология и жилищно-търговска сграда на ул. „Позитано“ №1.
По мое предложение създадохме програма „Културно наследство“ на Столична община, за да подпомагаме собствениците на недвижими културни ценности в опазването, реставрацията и консервацията им. Тази година в бюджета са отделени 300 000 лв. за програмата, по която могат да кандидатстват всички собственици, независимо дали са частни, общински или държавни.

Информация за първите 4 сгради, които ще получат финансиране:
Студентският дом – изграден в периода 1931 – 1933 г. по проект на архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов. Тя е единствена за времето си сграда с киносалон, репетиционни зали за самодейни състави, административни помещения, ателиета за художници.
Административната сграда на БАН на ул. „Московска” №13-13А – построена в периода 1880-1886 г. Архитектурата е подчинена на стиловите изисквания от периода на Освобождението. Класическите детайли приобщават сградата към архитектурния ансамбъл на стария офицерски клуб и Княжеския дворец. Сградата е известна като „училище от фонда на д-р Василиади“. По време на Втората световна война се ползва за канцелария на въздушните войски.
Жилищна сграда на ул. „Позитано” №1 – построена около 1910 г. по проект на арх. Георги Кунев. Тя принадлежи към административно-търговски и банкови сгради в квартала на Търговския дом. Тя е най-старата постройка в този квартал и единствената, строена за жилищни нужди.
Сградата на БАН на ул. „Московска” №45 също е по проект на арх. Георги Кунев. Тя е построена през 1924-1925 г. за жилище на сестрата на Никола Мушанов и е свързана във втори етаж с неговата къща.