Жилищните имоти в София поскъпват с 11,6% на годишна база

 Цените на жилищата в София са нараснали с двуцифрен процент на годишна база през първото тримесечие на тази година. Данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирано от БНР.

София е лидер в страната по най-бързо поскъпване на жилищните имоти с 11,6% на годишна база, като силно растат цените както на новите, така и на старите жилища – съответно 11,9% и 11,4%. Спрямо края на миналата година жилищата в София също отчитат стабилно покачване от 4,6%.

Причините за повишения интерес могат да се търсят в две посоки. От една страна пандемията от коронавируса доведе до преорганизиране на работните процеси. Голяма част от компаниите дадоха възможност на служителите си да работят от дома като тази мярка изглежда, че ще се запази във времето. Това доведе и до промяна в търсенето. Ако преди по-често се търсеха жилища в близост до работното място или с удобна комуникация, сега на преден план излизат желанието за отдалеченост от шума на градската среда и спокойствие.

От друга страна през последните години лихвите по депозитите останаха трайно ниски. Според актуалната статистика на Българска народна банка (БНБ) през месец май 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и евро са от по 0.09%. Обемът на новите срочни депозити в левове се понижава с 12.6% (29.9 млн. лв.) до 208.2 млн. лв.

Намалява и обемът им в евро с 30.2% (62.8 млн. лв.) до 145.2 млн. лв. За това допринася и фактът, че повечето банки вече въведоха допълнителни такси за съхранение на спестяванията, което логично води до желание за инвестиране в имоти. Що се отнася до инвестиране, българинът е традиционалист и предпочита вложения в недвижими имоти с цел получаване на пасивен доход от наем.

Тук също така трябва да прибавим и комбинацията с трайно ниските лихвени нива по отпусканите жилищни кредити. Според статистиката на БНБ през май 2021 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се запазва почти без промяна на ниво от 2.75%, а годишният лихвен процент (ГПР) по тези кредити е 2.99%.

На пазара също така могат да бъдат намерени оферти на банки с по-ниски лихвени проценти от средните по предлаганите жилищни кредити.

Тези тенденции водят до повишаване на търсенето на недвижими имоти, а оттам и до ръст в цените им. Към всичко това трябва също така да прибавим и традиционните страхове на българина, че с предстоящото въвеждане на еврото ще последва повишаване на инфлацията, а инвестицията в недвижими имоти е естествена защитна мярка за съхраняване на стойността на спестяванията.