Започва поетапно измиване на улиците със затваряне на движението

ulichno-osvetlenie
Снимка: Столична община

На 10 юни 2024 г. започва миенето на улици по предварително създадена организация и график. То започва от район „Красно село“ и продължава в районите „Възраждане“, Триадица“, „Лозенец“, „Оборище“ и „Средец“. Миенето ще се извършва в карета от 07:30 ч. до приключването, но не по-късно от 16:30 ч. В този период посочените в каретата улици ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили.

Собствениците на паркираните автомобили трябва да ги преместят, докато трае дейността, а на тези, които не са го направили, колите ще бъдат премествани от екипите на ЦГМ ЕАД на близка локация. За новото им местонахождение информация може да се намери на телефона на ЦГМ 070013233.

На живущите във въпросните зони, където се извършва миене през деня, се препоръчва паркиране в други подзони. Разгледайте подробностите.

От 10 до 15 юни ще бъдат измити улиците в район „Красно село“ по следния график:

10 юни – ул. „Св. Иван Рилски“ от бул. „Генерал М. Д. Скобелев“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Люлин планина“ от бул. „Генерал М. Д. Скобелев“ до ул. „20-ти април“, ул. „Лайош Кошут“ от бул. „Генерал М. Д. Скобелев“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „20-ти април“ от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Македония“, ул. „Ивайло“ от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Македония“.

Живущите в подзона 9, за деня на миенето на тяхната улица, могат да паркират и в останалата част от подзона 9 и подзона 2.

11 юни – ул. „Владайска“ от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до ул. „Ивайло“, ул. „Дамян Груев“ от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до ул. „Ивайло“, ул. „20-ти април“ от ул. „Добруджански край“ до бул. „Македония“, ул. „Григор Пърличев“, ул. „Добруджански край“ от бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ до ул. „Ивайло“.

За деня на миенето на вашата улица, освен в останалата част от подзона 9, може да паркирате и в подзона 7.

12 юни – ул. „Владайска“ от ул. „Ивайло“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Дамян Груев“ от ул. „Ивайло“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Позитано“ от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Марко Балабанов“, ул. „Ивайло“ от ул. „Добруджански край“ до бул. „Македония“, ул. „Димитър Трайкович“, ул. „Тодор Бурмов“ и ул. „Марко Балабанов“.

За деня на миенето на вашата улица, освен в останалата част от подзона 9, може да паркирате и в подзона 7.

13 юни – бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“-локално платно четни номера, ул. „Владайска“ от ул. „Йоаким Кърчовски“ до бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Дамян Груев“ от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „Йорданка Филаретова“, ул. „Йоаким Кърчовски“ от бул. „Ген. И. Тотлебен“ до ул. „Добруджански край“, ул. „Йорданка Филаретова“, ул. „Кирил Пейчинович“, ул. „Георги Данчов – Зографина“, ул. „Добруджански край“ от ул. „Йоаким Кърчовски“ до бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

За деня на миенето на вашата подзона 31, може да паркирате в подзона 9.

14 юни – ул. „Лайош Кошут“ от бул. „Пенчо Славейков“ до бул. „Ген. М. Д. Скобелев, ул. „Тунджа“ от ул. „Лайош Кошут“ до ул. „Люлин планина“, ул. „Доспат“ от ул. „Лайош Кошут“ до ул. „Люлин планина“, ул. „Шандор Петьофи“ от бул. „Ген. И. Тотлебен“ до ул. „Люлин планина“, ул. „Бузлуджа“ от бул. „Ген. И. Тотлебен“ до ул.“Люлин планина“, ул. „Дукатска планина“.

За деня на миенето на вашата улица, освен в останалата част от подзона 9, може да паркирате и в подзона 31.

15 юни – ул. „Тунджа“ от ул. „Люлин планина“ до бул. „Прага“, ул. „Доспат“ от ул. „Люлин планина“ до бул. „Прага“, ул. „Шандор Петьофи“ от ул. „Люлин планина“ до бул.“Прага“, ул. „Бузлуджа“ от ул. „Люлин планина“ до бул. „Прага“, ул. „Св. Иван Рилски“ от бул. „Пенчо Славейков“ до бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Стрешер“, ул. „Люлин планина“ от бул. „Пенчо Славейков“ до бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

За деня на миенето на вашата улица, освен в останалата част от подзона 9, може да паркирате и в подзона 10.