За пореден път хотелиери и ресторантьори искат помощи от държавата

restaurant
Снимка: Pixabay

Предложените мерки за подпомагане на служителите на бизнеси, които са принудително затворени, не са достатъчни, се казва в позиция на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). От организацията за пореден път поискаха при затваряне на заведения и хотели с държавен акт държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. Работодателят пък да се освобождава от плащането на данъци и такси.

Сега работниците, на които се налага да излязат в неплатен отпуск заради COVID-19, получават до 24 лева на ден като финансова помощ. „Това обаче при 20 работни дни е 480 лева. В същото време минималният осигурителен праг в сектора вече е 810 лева, а същите тези работници при мярка 80/20 ще получават 648 лева. Още повече че при помощта до 24 лева на ден не става ясно кой ще плаща осигуровките на служителите“, се казва в позицията.

Организацията е категорично против и обявения максимален срок от периода на мярката – 2 месеца, тъй като голяма част от бизнесите вече бяха затворени за по-дълъг период или работиха при сериозни ограничения.

редложените мерки за подпомагане на служителите на бизнеси, които са принудително затворени, не са достатъчни, се казва в позиция на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). От организацията за пореден път поискаха при затваряне на заведения и хотели с държавен акт държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. Работодателят пък да се освобождава от плащането на данъци и такси.

Сега работниците, на които се налага да излязат в неплатен отпуск заради COVID-19, получават до 24 лева на ден като финансова помощ. „Това обаче при 20 работни дни е 480 лева. В същото време минималният осигурителен праг в сектора вече е 810 лева, а същите тези работници при мярка 80/20 ще получават 648 лева. Още повече че при помощта до 24 лева на ден не става ясно кой ще плаща осигуровките на служителите“, се казва в позицията.

Организацията е категорично против и обявения максимален срок от периода на мярката – 2 месеца, тъй като голяма част от бизнесите вече бяха затворени за по-дълъг период или работиха при сериозни ограничения.

От организацията искат още мярката да се разшири и за служителите на половин работен ден, като за тях максималната помощ да бъде 50 на сто от тази, предвидена за работещите на 8-часов работен ден. По този начин ще се подпомогнат и нощните заведения, барове и дискотеки, чиито служители работят на 4-часов работен ден.

В края на миналия месец, от БХРА поискаха мерки, които да включват:

– Да се гарантира от правителството включването на туризма като приоритет в националния план за възстановяване.

– Да се поемат за срока на пандемичната обстановка всички стопански разходи за ток, вода, отопление, наем и определена процентна част от работните заплати и цялата работна заплата на служителите на онези компании, които регистрират спад в оборота над 30% спрямо 2019 г.

– В случаите, когато икономическата дейност на туристическите предприятия се замразява временно с държавен акт като заповед на здравния, туристическия или други министри, държавата да поеме гореизброените разходи за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. Поради невъзможност и забрана да бъде извършвана стопанска дейност за съответния период работодателят се освобождава от задължението да заплаща съответните данъци и такси.

– Да се подкрепи на държавно ниво искането на Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета ХОТРЕК, на която БХРА е единствен пълноправен член за България, за временно уеднаквяване в ЕС на ДДС ставка от 5% за туристическия сектор.

– Туристическите бизнес предприятия да бъдат разглеждани като средни, а не малки, въпреки че заради сезонния характер на дейността си често не отговарят на критериите за нает брой работници.

– Да се разсрочат кредитите на туристическите компании с 4-5 години, като освен това им се отпуснат и оборотни средства, тъй като до 15 юни не се очертава да има каквито и да е постъпления за сезонните летни хотели. Под въпрос са и приходите на зимните места за настаняване и заведения предвид задаващия се непредсказуем сезон.

– Докато се приеме временната мярка за 5% ДДС за туризма в целия ЕС, да се намали ДДС на доставките на храна на 9 на сто от заведенията за хранене, категоризирани по Закона за туризма, като по този начин се изравни с ДДС ставката, действаща в момента за сервираната в заведенията храна.

– Да се предоставят ваучери за настаняване подобно на ваучерите за храна, за да може да се активира българският пазар, а всеки работник сам да прецени за какво да похарчи необлагаемата сума към заплатата му.

– Да се предоставят ваучери за здравна превенция, които да се ползват не само в държавните бази, а във всички места за настаняване.

– Да се ускори издаването на визи, най-вече онлайн. Подобно облекчение е най-необходимо за съседните държави и за Русия като механизъм за стимулиране на пазара в трудните условия, в които е поставен бизнесът.