Временно се променя маршрутът на автобусна линия № 14

avtobus-nomer-14

До 9 юли ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства по мостовото съоръжение за кв. Кривина.

От 04:30 на 19.06.2019 г. до 24:00 часа на 09.07.2019 г. се въвежда временна организация на обществения транспорт както следва:

Променя се маршрутът на автобусна линия № 14:

– в посока Гара Искър: от автостанция Изток по маршрута си до спирка с код 2510 “По желание” на Кривински път преди Околовръстен път, през ТИР-паркинга преди моста за с. Кривина надясно по Околовръстен път, през пътния възел влиза по ул. “Васил Левски” в с. Казичене, наляво по ул. “Цар Борис III” до крайната станция на автобусна линия № 8 в с. Кривина, обратен завой, връщане през с. Кривина, наляво по ул. “Васил Левски” и по маршрута си през с. Казичене до гара Искър;

– в посока автостанция Изток: от гара Искър по маршрута си през с. Казичене и до спирка с код 1542 “Село Кривина”, обратен завой на крайната станция на автобусна линия № 8, обратно през с. Кривина, надясно по ул. “Васил Левски”, през пътния възел при с. Казичене надясно по Околовръстен път и през пътния възел при бул. “Ботевградско шосе” наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута си до автостанция Изток;.

За линията се закриват спирки:

– двупосочна с кодове 1142 и 1143 “Ул. Зад село” в к. Кривина;

– спирките по ул. “Кривински път” в участъка от Околовръстен път до бул. “Ботевградско шосе” в посока автостанция Изток:

От 04:30 на 19.06.2019 г. до 24:00 часа на 09.07.2019 г. се въвежда временна организация на обществения транспорт както следва:

Променя се маршрутът на автобусна линия № 14:

– в посока Гара Искър: от автостанция Изток по маршрута си до спирка с код 2510 “По желание” на Кривински път преди Околовръстен път, през ТИР-паркинга преди моста за с. Кривина надясно по Околовръстен път, през пътния възел влиза по ул. “Васил Левски” в с. Казичене, наляво по ул. “Цар Борис III” до крайната станция на автобусна линия № 8 в с. Кривина, обратен завой, връщане през с. Кривина, наляво по ул. “Васил Левски” и по маршрута си през с. Казичене до гара Искър;

– в посока автостанция Изток: от гара Искър по маршрута си през с. Казичене и до спирка с код 1542 “Село Кривина”, обратен завой на крайната станция на автобусна линия № 8, обратно през с. Кривина, надясно по ул. “Васил Левски”, през пътния възел при с. Казичене надясно по Околовръстен път и през пътния възел при бул. “Ботевградско шосе” наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута си до автостанция Изток;.

За линията се закриват спирки:

– двупосочна с кодове 1142 и 1143 “Ул. Зад село” в к. Кривина;

– спирките по ул. “Кривински път” в участъка от Околовръстен път до бул. “Ботевградско шосе” в посока автостанция Изток:

  • с код 2511 “По желание” – обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 1144 “Нова Враждебна” –обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 2522 “По желание – нова махала” – обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 1436 “Работилницата” – обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 2441 “Кантона” – обслужва се от автобусна линия № 15.
  • с код 2511 “По желание” – обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 1144 “Нова Враждебна” –обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 2522 “По желание – нова махала” – обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 1436 “Работилницата” – обслужва се от автобусна линия № 15;
  • с код 2441 “Кантона” – обслужва се от автобусна линия № 15.