Водата в София поскъпва от 1 януари

без-вода

От 1 януари 2020 г. се предвижда увеличение на цените на ВиК услугите в почти цялата страна с между 0,1 и 9,26 процента. Доклад, който беше разгледан днес на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ показва, че Кърджали е градът, в който се планира най-голямо поскъпване на ВиК услугите – с 9,26 на сто. Най-малко се предвижда да се повишат цените на ВиК услугите в Пловдив – с 0,1 процента. За София-град се планира увеличение с 6,64 процента, предаде БТА.

Окончателното решение за цените на ВиК услугите от 1 януари 2020 г. ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 23 декември, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.

Ако потребителите имат проблеми с качеството на услугата, могат да се обръщат към съда. В страната вече има подобни случаи, където съдът се е произнесъл в полза на потребителите и е коригирал натрупани суми, обясни експертът.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до Комисията за енергийно и водно регулиране по повод обсъждането на доклада за утвърждаване на по-високи цени на водата от 1 януари 2020 г.

Тя изрази подкрепата си за гражданите в исканията им за справедливи цени, съответстващи на изпълнението на задълженията на ВиК операторите за непрекъснатост и качество на водоснабдяването.

По нейни думи от години се наблюдава увеличение на цените на ВиК услугите, без да се подобрява качеството на предоставянето им, което нарушава принципите, от които трябва по закон да се ръководи КЕВР.

Омбудсманът предлага също така да се обмисли промяна в методиката, по която се определят цените на ВиК услугите, така че цената на услугата да съответства на качеството, с което се предлага в отделните региони.

Според нея увеличението на цената на водата не е справедливо заради липсата на социална поносимост и ниските доходи на българите.

Общественият защитник иска баланс между интересите на потребителите и ВиК операторите – гражданите да плащат в съответствие с качеството на предоставяне на услугата, която получават, а ВиК дружествата да могат да планират и реализират инвестиции за подобряване на мрежата.

Омбудсманът настоява още КЕВР да публикува Сравнителен анализ за качеството на ВиК услугите и сектора за 2018 г., какъвто трябва да се изготвя всяка година.