Вижте къде може да бъдат предавани битови отпадъци в София

стари-гуми

Информационна платформа, която показва местата на територията на Столична община, на които могат да бъда предавани образуваните битови отпадъчни материали, бе представена официално.

Освен това платформата предоставя и информация за възможностите за тяхното предотвратяване, рециклиране и оползотворяване. В сайта на платформата – https://www.cemis.bg, има карта, на която всеки потребител, ако позволи да обозначи местоположението си, може да разбере къде е най-близкото място, на което да занесе отпадъчните материали.

Платформата предоставя информация и на обектите, на които може да се занесат електрически уреди, автомобилни гуми, опасни отпадъци, батерии и други.

Потребителите могат да се регистрират като в платформата не се събира лична информация, увериха ръководителите на проекта. Регистрацията предоставя възможност потребителят да получи повече информация.

Платформата предоставя на потребителите систематизиран и информиран избор за възможностите за предотвратяване и намаляване на образуваните битови отпадъци.

Целта е да се осигури информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване жизнения цикъл на продуктите, казаха ръководителите на проекта.