Важна информация за кандидатстване и прием в първи клас

420
classroom
Снимка: pixabay

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

– Удостоверение за настоящ адрес

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца

– Удостоверение за раждане на детето

Освен горното, родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Заедно ще се справим!
 

Заявление за кандидатстване

Списък на общинските училища на територията на Столична община