Въвежда се промяна в организацията на движение по бул. „Ал. Малинов“

alexander-malinov

От утре, 5 септември с цел увеличаване на пропускателната способност на бул. “Александър Малинов“ в София се въвежда промяна в организацията на движение по булеварда в района на кръстовището с бул.“А. Сахаров“, както и оптимизиране на работата на светофарните уредби. Очаква се тази промяна да подобри значително и движението на превозните средства на градския транспорт.

Организацията се въвежда тестово за срок от два месеца, като е в резултат на направени анализи на движението в рамките на партньорски проект между Столична Община и “Rhythm Engineering”, по който се извършиха преброявания и анализ на транспортните потоци и светлинната сигнализация по бул.“Ал.Малинов“. За анализа са използвани автоматични технически средства, разработени и предоставени от “Rhythm Engineering”. Получените данни са обработени и анализирани от специализирани софтуерни системи, в чиито алгоритми участва и изкуствен интелект.

В резултат на извършените анализи, са разработени оптимизирани планове за работа на светофарните уредби по булеварда, както и предложение за промяна в организацията на движение, чрез която да се увеличи значително пропускателната способност на цялото трасе на бул.“Ал.Малинов“.

Забранява се левият завой от бул. “Ал. Малинов“ в източно направление към „тупиковата“ част на бул. “А. Сахаров“. Алтернатива на забранения ляв завой (виж картата), са маршрутите през ул.“Анна Ахматова“ или чрез десен по бул.“Ан. Ляпчев“, десен към ул.“Сто усмивки“ и отново десен към бул.“А.Сахаров“.

Аналитичните системи показаха очаквано намаление на времето за преминаване по бул.“Ал.Малинов“ с между 20 и 30% в зависимост от разглеждания времеви период от денонощието.

Новото координационно трасе ще даде възможност за по-бързото и безопасно придвижване на превозните средства в рамките на бул.“Ал. Малинов“.