Въвежда се единен стандарт за обозначаване на линиите на обществения транспорт в София

тролейбус - младост
Снимка: Транспорт за София

Комисията по транспорт към Столичния общински съвет разгледа предложението на Зафир Зарков, Калоян Паргов, Борис Бонев и Симеон Ставрев за въвеждане на единен стандарт за обозначаване на линиите на обществения градски транспорт.

Става дума за визуализациите, които се поставят на спиркови знаци и електронни информационни табла, на интернет страницата на „Център за градска мобилност“, както и в самите превозни средства. Всички линии в момента са с буквени обозначения, което създава редица неудобства и неясноти за потребителите.

Буквеното индексиране създава и затруднения за пътниците, поради използването, както на кирилица, така и на латиница.

Друго затруднение за пътниците, използващи електронните табла е, че на таблото се изписва първата и последна спирка по маршрута, което при дълги имена на спирките води до удължено време за изчакване докато се появи дестинацията. Първата спирка от маршрута не дава важна информация на пътниците, тъй като те се намират на следваща спирка от този маршрут и за тях е по-важно да се визуализира дестинацията. Същото важи и за превозните средства, които имат челни електронни табла, позволяващи визуализация на номер и маршрут.

Предвид гореизложеното вносителите предлагат:

Да се премахне буквеното индексиране към номерата на линията, като досегашните:

· Линии с индекс „Е“ остават със същия номер автобусна линия;

· Допълнителните линии да започват с номера от 800 нагоре, като сегашната линия Д1 да стане 801;

· Нощните линии да започват с номера от 900 нагоре, като сегашната линия N1 да стане 901, N2 да стане 902, N3 да стане 903, а N4 да стане 904;

· Експресна линия Х50 да остане само с номер 50.

На електронните табла по спирките да се изписва само номерът на линията и крайната спирка по маршрута, като за вида транспорт се използва само А за автобусна линия, ТМ за трамвайна линия и ТБ за тролейбусна линия.