Върховният съд окончателно обяви за незаконна новата организация на движение в центъра в София

bulevard-vitosha
DCIM100MEDIADJI_0357.JPG

Върховният съд окончателно обяви за незаконна новата организация на движение в центъра в София. ВАС остави в сила разпореждането на Административния съд в София. С него се решава да бъдат прекратени действията извършвани от длъжностни лица от Столична община, разпоредени от зам.-кмета по транспорт Илиян Павлов, по въвеждане на нова постоянна организация на движението по бул. “Витоша“, бул.“Патриарх Евтимий“ и ул.“Проф. Фритьоф Нансен“.

Съдът е приел, че липсата на актуален генерален план за организация на движението за процесния участък, както и за цялата община, обуславя извод за неоснователно извършване на действия по въвеждане на нова постоянна организация на движението на посочените локации.

Съдебният състав е установил, че не са спазени изискванията за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, а именно не е проведена съгласувателна процедура на предварителния проект на Генерален план за организация на движението. Не е изпълнено и изискването окончателният проект на плана да е одобрен от общинския съвет по предложение на кмета, придружен от протокола на ЕСУТ за приемане на окончателния проект.

Определението по административното дело на Върховния административен съд е окончателно.