Валидаторите в обществения транспорт изписват броя на оставащите билети с прекачване

validator-za-gradski-transport

Валидаторите в обществения транспорт изписват броя на оставащите билети с прекачване във Вашата карта.

Доближете, валидирайте и вижте надписа, който показва оставащите пътувания, както и времето за прекачване:

Ако сте в метрото, на малкия екран на валидатора след валидацията излиза например надпис: остава 1. Това е билетът, който имате в картата след настоящото пътуване. След това виждате и времето, което имате за прекачване /виж снимката/.

Ако сте в наземния транспорт, на валидатора излиза например надпис: остават 5 билета 60 плюс и времето за прекачване /виж снимката/.

Ако на екрана няма надпис с брой на оставащи билети, това означава, че току-що сте използвали последния си билет от картата и е време да я заредите.

От 1 януари 2023 г. се въвеждоха нови електронни превозни документи. 

Билет 30 плюс – Той позволява прекачвания в рамките на 30 минути след първата валидация. Струва 1,60 лв. и може да се зареди в  Sofia City Card, Ultralight или да се ползва с банкова карта (услугата PayAsYouGo). При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Последната валидация трябва да е преди изтичането на срока от 30 мин. При реализирани пътувания с над 2 билета 30 плюс в рамките на деня, заплатени с една и съща банкова карта, автоматично се агрегира дневна карта за всички линии на цена 4,00 лв.

Билет 60 плюс – Той позволява прекачвания в рамките на 60 минути след първата валидация. Струва 2,20 лв. и може да се зареди в Sofia City Card или Ultralight. При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Последната валидация трябва да е преди изтичането на срока от 60 мин. 

* Билетът 60 плюс е необходим и за ползване на транспорт при поискване.

* Билетът 30 плюс и билетът 60 плюс не могат да се комбинират едновременно в една и съща карта.

Билет от водача – Водачите продават билети на цена от 2,00 лева, които влизат в сила от 01 януари 2023 г. Важат само за конкретното превозно средство и не дават право на прекачвания. 

Банкова карта – Валидира се на сините устройства в градския транспорт. След валидирането на повече от два пъти на билет 30 плюс, тя става дневна карта на цена от 4 лева за цялата мрежа. Трябва да се валидира всеки път. В полунощ банката трябва да е готова с калкулацията на пътуванията. 

24-часова карта – От 01 януари 2023 г. се предлага нов вид превозен документ – 24-часова карта. Тя позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 24 часа. Тя е за всеки, който има неотложни ангажименти в натоварените райони на града, дошъл е за кратко или пък традиционно използва алтернативен транспорт. Срокът на картата за 24 часа започва да тече от момента на покупката. Може да се вземе и за бъдеща дата, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на избраната дата и важи до 23:59 ч. на същата. Цената е 6 лева и се зарежда в Sofia City Card или в картата Ultralight. 

72-часова карта – От 01 януари 2023 г. се въвежда и 72-часовата карта, която позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 72 часа. Срокът ѝ започва да тече от момента на покупката. 72-часовата карта може да се закупи и за бъдещ период, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на първия ден от избрания период и важи до 23:59 ч. на третия ден от същия. Тя е за всеки, който има работа в града в този интервал, независимо дали е турист, гост в града или пък ползва други начини на придвижване в ежедневието си. Цената е 15,00 лв. и може да се зареди в Sofia City Card и в хартиената ни карта Ultralight. 

Седмична карта – От 01 януари 2023 г. ЦГМ подарява безплатен уикенд за цялата мрежа. За целта пътникът трябва да плаща с банкова карта от понеделник до петък всеки ден, без изключение, и пътуванията да са с повече от два билета 30 плюс, тогава в края на всеки ден от картата ще бъдат изтеглени 4 лева. А в събота и неделя при валидиране на банковата карта в превозните средства пътуването ще струва 0 лева в цялата мрежа. 

Годишна карта – Годишната абонаментна карта Sofia City Card е за цялата мрежа и предоставя правото на безплатен буферен паркинг по системата „Паркирай и пътувай“. От 1 септември 2022 г. картата вече може да се плаща на 3 вноски. Първата вноска за три месеца е за 150 лева, следващите три месеца са за 120 лева, а последните 6 са за 100 лева. Зареждането трябва да се направи поне ден преди изтичане на срока, за да не се изгуби правото на тази карта. Sofia City Card може да се закупи от пунктовете за продажба на Център за градска мобилност или да се зарежда онлайн. Валидацията е задължителна. 

Карта учащ – За ученици и студенти редовно обучение има годишни карти, които също се предлагат от 01 септември 2022 г. Те са с преференциална цена от 200 лева, заплащат се еднократно и дават възможност за неограничен брой пътувания в наземния градски транспорт и метрото. С тази карта може да се пътува за 54 стотинки на ден. Купува се от пункт за продажба на ЦГМ след представяне на редовен документ за записана учебна година. 

Младежка карта – Младежите до 26 ненавършени години, независимо дали те работят, не работят или учат, могат да ползват „Младежка карта“.  Тя също се предлага от 01 септември 2022 г. Годишна е, с преференциална цена от 250 лева, която се заплаща еднократно и се получава от пункт на ЦГМ срещу лична карта. Неограниченото пътуване в градския транспорт и метрото с тази карта е с дневна цена от 68 стотинки.

Дневна карта – Дневната карта за цялата градска мрежа е с цена 4.00 лева, а пътуването с нея – неограничено. Купува се от пунктовете на ЦГМ, също в касите на метрото, през приложението Mpass или се получава автоматично след повече от два билета „30 плюс“-  в края на пътуванията се плаща 4.00 лева.

За родителите – Тази карта е за родител на дете от 0 до 2 години, за което се ползва отпуск и струва 10 лева. Купува се срещу документ от родителя. Този превозен документ също е в продажба от 01 септември 2022 г. 

„Паркирай и пътувай“ – Услугата „Паркирай и пътувай“ дава възможност за комбиниране на пътуване с автомобил и градски транспорт. Трябва да бъдат направени минимум 2 пътувания с обществения транспорт през деня (в интервал не по-малък от 60 минути). При закупуване на някой от краткосрочните превозни документи на ЦГМ, се предоставят 2 безплатни часа в буферния паркинг, а след това – по 50 ст. на час. Притежателите на месечна или годишна абонаментна карта ползват безплатно паркинга през целия ден. 

*Sofia City Card – пластика с чип, позволяваща многократно зареждане на краткосрочни и дългосрочни превозни документи. Цената ѝ е 3,00 лв. и се  издава в пунктовете за продажба на ЦГМ ЕАД. Краткосрочните превозни документи могат да бъдат заредени в пластиката в пунктовете на ЦГМ ЕАД, в касите на метрото и онлайн през уебпортал. Дългосрочните превозни документи (абонаментни карти) се зареждат в пластиката само в пунктовете на ЦГМ ЕАД и през уебпортал.

*Ultralight – хартиена карта с чип, позволяваща многократно  зареждане само на краткосрочни превозни документи. Цената ѝ е 0,80 лв. и може да бъде закупена от пунктовете за продажба на ЦГМ ЕАД, както и от всички каси в метрото.