Увеличават пропускателната възможност на автомобили по „Тодор Александров“ и „Константин Величков“

bulevard-alexander-stamboliyski
Снимка: google maps

Започва поетапно въвеждането на пилотно предложение за промяна в организацията на движение и работата на светофарните уредби по бул. “Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков”. Промените ще доведат до устойчиви решения в дългосрочен план. Очаква се те да увеличат пропускателната възможност и на двата булеварда с между 20-30%.

Подобряването на координационния план ще намали времето за преминаване през кръстовището в пиковите часове на денонощието, за някои от направленията. Предвидени са всички участници в движението, като за спокойното преминаване на пешеходците ще се увеличи времето за зелен сигнал за пешеходното пресичане водещо към обособения перон на бул. ”К. Величков” при кръстовището с бул. ”Т. Александров”.

Промените предполагат още намаляване на опашките от чакащи автомобили и на двата булеварда с около 200 метра.Промените ще са разделени на два етапа и от Столична община препоръчват да опознаете маршрутите още преди да са влезли в сила:

Етап 1:

– Разрешаване на ляв завой на кръстовището на бул. ”Т. Александров” и ул. ”Д. Петков” в посока от бул. ”Т. Александров” към ул.”Д. Петков” в посока към бул. ”Ал. Стамболийски”

– в отделна фаза с гарантиран зелен сигнал за безконфликтно извършване на завоя; – Промяна в работата на светофарната уредба на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и ул. ”Д. Петков”

– с цел подобряване на пропускателната способност от ул. ”Д. Петков”, за поемане на пренасочения трафик;- Обособяване на отделна фаза за ляв завой (безконфликтно извършване на завоя) на кръстовището на бул. ”Т. Александров” и ул. ”Д. Петков” в посока от бул. ”Т. Александров” към ул.”Д. Петков” в посока към бул. „Сливница“;- Забрана на ляв завой на кръстовището на бул. „Т. Александров“ и бул. „инж. Иван Иванов“ в посока бул. „Сливница“ – същият следва да се извършва на кръстовището с ул. „Д. Петков“ в рамките на нововъведената отделна фаза за ляв завой;

Етап 2:

– Забрана на левите завои в двете посоки от бул. ”Т. Александров” към бул. ”К. Величков”;

– Забрана за паркиране на бул. ”Ал. Стамболийски” в участъка от ул. ”Три Уши” до бул. ”Константин Величков”, с цел увеличаване на зоната за престрояване и изчакване на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и бул. ”К. Величков”;

– Забрана на ляв завой от бул. ”К. Величков” в посока бул. ”Ал. Стамболийски” към „Център”;- Увеличаване на времето за ляв завой от бул. ”К. Величков” към ул. ”Пиротска” – като алтернативен маршрут за компенсиране на забранения ляв завой от бул. ”К. Величков” към бул. ”Ал. Стамболийски”;

– Промяна в работата на светофарната уредба /СУ/ на кръстовището на бул. ”К. Величков” и бул. ”Т. Александров”, чрез която ще се увеличи времето за зелен сигнал за направленията, както по бул. ”Т. Александров” така и на тези по бул. ”К. Величков”, без да се увеличава цикъла на СУ;- Промяна в работата на СУ по дължината на бул. ”Т. Александров” и бул. ”К. Величков” – актуализация на координационните режими;

– Забрана за паркиране на бул. ”Ал. Стамболийски” в участъка от ул. ”Три Уши” до бул. ”Константин Величков”, с цел увеличаване на зоната за престрояване и изчакване на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и бул. ”К. Величков”.