Ускоряват процедурата за премахване на изоставени автомобили

izostaven-avtomobil
Снимка: Спаси София

Сроковете за премахване на изоставени автомобили от улиците, тротоарите и градинките вече са чувствително съкратени и вместо досегашните 27 месеца, процедурата ще отнема само шест. Драстично се съкращава срокът, в който започва процедурата по премахване на старите коли от общински площи – вместо излишно чакане на цели две години, те ще се считат за изоставени след тримесечен срок от изтичането валидността на последния технически преглед.

Преди пристъпване към принудително премахване, изоставеният автомобил се стикира с предупреждение и собственикът му разполага с още 3 месеца, в които може да премахне автомобилът доброволно или да премине ГТП“, похвалиха се от гражданската организация „Спаси София“.

Изоставените по улиците и в междублоковите пространства МПС затрудняват още повече проблема с паркирането в София. „С направените изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, за излязло от употреба ще се счита всяко МПС, чийто технически преглед е изтекъл преди повече от 3 месеца, вместо досегашните 24 месеца. Преди пристъпване към принудително премахване, изоставеният автомобил се стикира с предупреждение и собственикът му разполага с още 3 месеца, в които може да премахне автомобилът доброволно или да премине ГТП“, похвалиха се от гражданската организация „Спаси София“. Съществените изменения правят минималния възможен срок за премахване на изоставено МПС 6 вместо досегашните 27 месеца.

Ако близо до вашия дом има зарязан автомобил, излязъл от употреба, можете да сигнализирате в районната община или чрез мобилното приложение „Гражданите“.