Улици в „Младост“ стават еднопосочни

Кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин изпрати до дирекция „Управление и анализ на трафика“ писмо с предложение за въвеждане на еднопосочни вътрешноквартални улици в „Младост“.

Според Кукурин, целта е подобряване на пътната безопасност, облекчаване на трафика, запазване функционалността на междублоковата среда и осигуряване на още регламентирани паркоместа за жителите на района.

Предложението се отнася са улици в ж.к. „Младост-1“, ж.к. „Младост 1-А“, ж.к. „Младост-2“, ж.к. „Младост-3“ и ж.к. „Младост-4“

Предлаганите зони за реорганизация, в съответствие с ОУП са както следва:

1. Карето между бул. „Андрей Сахаров“, бул.„Александър Малинов“, ул. Йерусалим“ и бул. „Цариградско шосе“ в ж.к. „Младост -1″ „

2. Карето между парк Въртопо, бул. „Андрей Сахаров“, ул. „Йерусалим“ и бул. Цариградско шосе“ в ж.к. Младост -1″ „

3. Карето между бул. „Андрей Сахаров“, бул. „Александър Малинов“ и бул. „Андрей Ляпчев“ в ж.к. Младост -1″ 

4. Карето между ул. „Кръстю Раковски“, ул. „Ана Ахматова“ и ул. „Ресен“ в ж.к. „Младост-1А“

5. Карето между бул. „Александър Малинов“, ул. „Свети Киприян“, бул. „Андрей Сахаров“ и бул. „Андрей Ляпчев“ в ж.к. „Младост-2“

6. Карето между бул. „Александър Малинов“, yл „Свети Киприян“ и ул. „Проф. Лександър Теодоров-Балан“ в ж.к. Младост-2″

7. Карето между ул. „Свети Киприян“, ул. „Проф. Александър Теодоров-Балан“ и ул. „Васил Карагьозов“ в ж.к. „ Младост -2″

8. Карето между бул. „Александър Малинов“, ул. „Атанас Москов“, ул. „Свето Преображение“ и ул. „Филип Аврамов“ в ж.к. Младост 3

За предотвратяване затрудненото придвижване по улицитe npeg gemckume градини и училищата, дори и при въвеждане на еднопосочно движение, предлагаме намаляване на скopocmma, kakmo и определяне на места за времененно паркиране и престой на МПС.

С предложението ни за въвеждане на еднопосочно движение удовлетволяваме многобройните искания и сигнали на граждани, живущи на територията на Района. Надяваме се, че еднопосочността ще окаже благоприятни условия за безконфликтно преминаване на основни пътни артерии, регламениране на паркирането, подобряване и осигуряване на безопасността на движение както по улиците, така и по пешеходните зони.

С цел представяне на реорганизацията на движение пред обществеността на Района за обсъждане, в съответствие с Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община на СОС, на основание чл.8 от същата, моля да бъде изготвена схема-предложение за въвеждането й в жилищните комплекcu територията на „Младост“.