Ул. „Оборище“ от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“, пред паметника на Незнайния войн и храма „Св. София“ става пешеходна зона

ploshtad-alexander-nevsky

Въвежда се постоянна организация на движението на централна градска част Зона 4 с обхват: зоната, заключена между бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, бул. „Васил Левски“, кръгово кръстовище на пл. „Васил Левски“, пл. „Гина Кунчева“, ул. „Московска“ и ул. „Г. С. Раковски“, която включва следното:
– Ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Ал. Невски“, пред паметника на Незнайния войн и храма „Св. София“, става пешеходна зона;
– Частта от ул. „Московска“ в посока пл. „Гина Кунчева“ и пл. „Гина Кунчева“ са пешеходни зони също с пропускане на автомобили със специален режим;
– Ул. „Московска“ остава еднопосочна от ул. „Дунав“ в посока към ул. „Г. С. Раковски“;
– Ул. „Оборище“ в участъка от пл. „Св. Ал. Невски“ до бул. „Васил Левски“ има три изходящи ленти за движение в посока бул. „Васил Левски“ и една входяща лента в посока центъра, и една лента за паркиране в режим „синя зона“;
– Премахва се паркирането около храм-паметника „Св. Ал. Невски“;
– Премахват се паркоместата по западната дъга на пл. „Св. Ал. Невски“;
– Обособяват се места за паркиране в участъка от бул. „Цар Освободител“ по ул. „15-ти ноември“, по източната дъга на пл. „Св. Ал. Невски“ до ул. „11-ти август“, общо 42 бр. паркоместа и 4 бр. за инвалиди;
– По дъгата зад паметника на Цар Освободител са обособени 70 паркоместа, 3 стоянки за такси и 4 паркоместа за хора с увреждания;
– Движението на автомобили през пл. „Св. Ал. Невски“ е организирано по следния начин: една лента за движение от бул. „Цар Освободител“ по ул. „15-ти ноември“ покрай Народното събрание по източната дъга, по ул. „Дунав“, наляво по ул. „Московска“ или направо по ул. “Дунав“ и изход на бул. „Дондуков“. В другата посока – по ул. „11-ти август“, по източната дъга, по ул. „15-ти ноември“ до бул. „Цар Освободител“;
– Организацията на движение по бул. „Цар Освободител“ и по ул. “Г. С. Раковски“ – остава двупосочно движение с по две ленти в посока.