Улесняват плащането на неприсъствени фишове за пътни нарушения в София

неправилно-паркиране

Фишовете, наложени за неправилно паркиране по Закона за движение по пътищата, които издава Службата за контрол на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), вече могат да се плащат и в касите на EasyPay.

Става дума за т.нар. неприсъствени фишове, при които не е необходимо водачът да е в автомобила, за да се счита, че той е връчен. Самият процес на издаването му е дигитален и веднага се отразява като задължение на нарушителя.

Нововъведението е, че на всеки издаден фиш има уникален десетцифрен код, който е достатъчен за плащане на каса на оператора за разплащане с най-много офиси в столицата.

Важно е да се знае, че задължението се отчита веднага, няма срокове за изчакване. Това е възможно след екипната работа между дружеството, „Информационно обслужване“ и дирекция „Общински приходи“ на Столичната община.

Санкциите по Закона за движение по пътищата са в размер от 20 до 200 лева, като масовите нарушения са между 20 и 50 лева.

Срокът за плащане е 7-дневен през данъчните служби на общината (без допълнителна такса) или по банков път или на каса на EasyPay.

На интернет страницата на ЦГМ има и специална секция, в която всеки водач може да провери дали има наложена санкция чрез фиш и да я плати онлайн или по някой от другите канали. През сайта на дружеството проверката на задълженията става по номер на автомобила, по ЕГН или ЕИК, което е улеснение и за фирмените, и за лизинговите превозни средства.