Три акта съставиха РЗИ-София заради неносене на маски при проверки в молове, фитнеси и заведения

grazdanin-bez-maska-v-metroto

Във връзка с извършен насочен здравен контрол на 01.02.2021 г. от Столична РЗИ по спазване на противоепидемичните мерки на територията на София – град, Ви уведомявам:

           За горепосочения ден инспекцията е извършила 75 бр. проверки по спазване на противоепидемичните мерки в спортни обекти, фитнес зали, големи търговски центрове – тип МОЛ, детски и учебни заведения, обекти за търговия и производство на храни (ресторанти, кафенета и др.) и др. От тях 4 са в големи търговски центрове – тип МОЛ, 7 – спортни зали и фитнеси, 13 – детски и учебни заведения и 17 – обекти за търговия и производство на храни (ресторанти, кафенета и др.).

           За констатирани нарушения на противоепидемичните мерки към отговорните лица са стартирани 3 бр. административно-наказателни процедури – връчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения. Същите са свързани с липсата или неправилното поставяне на лични предпазни средства (маски за лице) за еднократна или многократна употреба, покриващи носа и устата, от персонала в обекти за търговия и прозводство на хранителни продукти.           

Съгласно Закона за здравето, който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв