„Топлофикация София“ да бъде дадена на външен инвеститор за 35 години

тец-софия-инсинератор-отпадъци

„Топлофикация София“ ЕАД да бъде дадена на външен инвеститор за срок от 35 години, реши Столичният общински съвет (СОС) днес. Предложението беше подкрепено с 31 гласа „за“, а 20 се въздържаха от вот.

Следва СОС да възложи на Управителния съвет на „Топлофикация София“ да открие процедура, в срок до 2 месеца, за избор на изпълнител и възлагане на смесена обществена поръчка за строителство на енергийни мощности и предоставяне на консултантски и административно-технически услуги от страна на външен инвеститор. Дружеството ще остане 100% собственост на Столична община, пише в доклада на приетото предложение.

По време на заседанието Прошко Прошков изрази надежда в конкурса за намирането на инвеститор – мениджър на „Топлофикация София“, да участват колкото се може повече инвеститори. 

След процедура по Закона на обществените поръчки (ЗОП) спечелилият участник ще може да се заеме с подновяване на енергийните мощности или изграждане на нови за производството на топлинна и електрическа енергия на дружеството. 

Заложено е изграждане на нови когенерационни мощности с парагазови инсталации в топлорайон „Люлин“ и „София-Изток“. Всеки от тях ще е с мощност 240 мегавата, става ясно още от приетото предложение.

По време на заседанието беше приет и Бизнес планът за 2022 година на „Топлофикация София“. Той беше приет с 41 гласа „за“, четири „против“, а трима се въздържаха от вот. В плана е заложено, че за тази година дружеството ще е на загуба от 134 037 хил. лв.

Предвидените прогнозни общи разходи са на стойност близо 1 млрд.лв. За природен газ се очаква да бъдат разходени 600 539 хил.лв. 

В Инвестиционната програма за 2022 г. се предвиждат 79 726 хил.лв. собствени средства. За ремонтната програма на дружеството за 2022 г. са планирани 5 623 хил.лв. 

Приходите от продажба на топлинна енергия се очакват да бъдат около 414 759 хил.лв.,  а за електроенергия – 467 731 хил. лв.