Такситата вдигат цените от януари

таксиметров-шофьор

Скок на минималната цена на таксиметровите услуги се очаква в столицата от 1 януари 2022 година, съобщи Монитор. Новите тарифи бяха одобрени от Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет.

Цените ще бъдат актуализирани след изразено мнение от заместник-кмета на направление „Транспорт и градска мобилност“ към
Столична община, че „съобразно икономическата ситуация породена от продължаващата в световен мащаб пандемия от COVID 19, както и факта, че голяма част от регистрираните търговци превозват пътници на цени близки до минималните, определени с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет, са основателни исканията за актуализацията на цената за таксиметров превоз на пътници за километър пробег“. 

За промяна на тарифите настояваха и таксиметровите шофьори. Причината е, че те не са били актуализирани от години, а и се наблюдава скок на цената на газта.

Комисията се обедини около втория предложен вариант за промяна на тарифите за таксиметрови услуги. Той е изчислен спрямо натрупана инфлация (НСИ )за периода Януари 2018г,- Октомври 2021г. – 12.2 %, цената на природен газ (КЕВР) за периода февруари 2019 г- октомври 2021 г. -114 %,  както и прогнозната инфлация (МФ) за 2022г. – 2.6 %.