Такситата и днес излизат на протест. Този път искат паник бутони от държавата и приравняване с градския транспорт

protest-taksita

След вчерашният протест на превозвачи и таксиметрови шофьори и днес жълтите коли ще блокират центъра на София. От Федерацията на таксиметровите водачи и превозвачи в България са организирали шествие, което ще премине по столичните улици и ще завърши на площад „Батенберг“.

Ето какво написаха от федерацията на таксиметровите водачи:

т името на Федерация на на таксиметровите водачи и превозвачи в България ви информираме, че на 26 ноември 2020 г. ще се проведе протест-шествие на таксиметровите водачи в град София. Свиканият втори протест днес се дължи на факта, че през вчерашния ден, след изложението на автобусните превозвачи, бяхме агресивно провокирани и атакувани от провокатори от антиправителствения протест в триъгълника на властта, което ни попречи да направим своето изложение и да обявим исканията си.

1 лъч:

Сбор – Седми километър – „Блиц Изот“ – 10:30 ч.

2 лъч:

Бул. „Вл. Вазов“ и ул. „Станислав Доспевски“ (църквата) – 10:30 ч.

3 лъч:

Последна спирка на трамвай 10, Западен парк – 10:30 ч.

Сборен пунк:

Площад „Княз Александър Батенберг“ – 11:00 ч.

Част от исканията на таксиметровите водачи са – приравняване към обществения градски транспорт; премахване на фирма „МАКСИМ“; ГТП да важи за срок от 12 месеца; обезопасяване от страна на държавата с „паник бутон“.

По време на демонстрацията колегите – таксиметрови водачи ще бъдат призовани да дарят кръв, а преболедувалите COVID-19 да дарят кръвна плазма.

От Федерацията на таксиметровите шофьори изпратиха и разработка на план по време на локдаун:

ББР; Търговски банки; Лизингови таксиметрови компании; Лизингополучатели – шофьори

 • Таксиметровите шофьори возят от дома до местоработата лекари, медицински сестри, обслужващ персонал в болници и училища, както и педагози и персонал в детски градини и ясли, и учители от присъствена форма на обучение безплатно срещу легитимация от страна на заявилия транспорт през централните диспечерски пунктове на компаниите превозвачи от 1.12.2020 г.
 • Компаниите превозвачи, лизингодатели на таксиметрова услуга правят отстъпка от лизинговите схеми и вътрешнофирмените такси, в размер на 50% за срок от 3 месеца, считано от 1 декември 2020 г.
 • Търговските банки правят отстъпка по кредитите на таксиметровите компании превозвачи, в същия размер и срок – 50% от 1 декември 2020 до 1 март 2021 г.
 • ББР, от своя страна, компенсира търговските банки с размера на пропуснатите ползи на търговските банки за същия период – 01.12.2020 – 01.03.2021 г., като се спазва нормативната рамка на Европейската комисия, за да се избегне санкция за нерегламентирана държавна помощ.

Експертиза от:

 • Лекари, прогнозиращи опасността и със стратегия за справяне със ситуацията;
 • Юристи експерти по европейски правни норми, във връзка с пандемията;
 • Икономисти;
 • Областни и общински кметове и управители;
 • Статистика за изброените лица на първа линия.
 • Разкази от първо лице на хора, преболедували под денонощните грижи на лекарите, сестрите и санитарите, за да се върне авторитета и запази вярата на нацията в системите и тяхната функционалност в навечерието на втората вълна.

Ползи от настоящата разработка:

 1. Защита на експертен медицински персонал (лекари, медицински сестри, санитари); стажанти и доброволци на 95% по време на придвижване в защитена среда от дома до месторабота и обратно. Това ще съхрани специализирания персонал в болниците, в условия на концентрация на COVID-19 заболели в студените месеци.
 • Защита на образователен сегмент (учители, педагози в детски градини, помощен персонал) на 95% по време на придвижване в защитена среда от дома до месторабота и обратно. Намаляване на възможността да се създаде веригата заболял учител в градския транспорт/разболял класа/децата – заразили целите си семейства.
 • Намаляване на претоварването в системата за интензивно лечение, поради концентрацията на заболели, в кратки срокове, при падане на температурите в студените месеци и разширяване на диапазона на болестите, нуждаещи се от болнично лечение. Паритетно разпределение на натовареността на участниците в доболничната и болнична помощ с еднаква логистична подкрепа от страна на професионалисти.
 • Косвено намаляване на натиска върху НОИ, заради потенцилно по-малкия брой болнични.
 • Косвено намаляване на натиска върху бизнеса, заради карантинирани служители и страх (опасност от корпоративна заразимост).
 • Косвено намаляване на натиска върху аптечната мрежа, заради по-малкия брой заразени.
 • Съхранение на няколко сегмента от икономическия живот при частичен или пълен Lock Down – всички в кръговрата.
 • Морален, социален, икономически и психологически ефект, поради симбиоза между държавни институции, бизнес, здравеопазване и образование, в условията на втората вълна на пандемията от  COVID-19.

До момента са предприети стъпки в следните посоки:

 • Кръгла маса в браншовите структури на таксиметровия бранш.
 • Постоянна комуникация между мениджърските екипи на таксиметровите компании.
 • Поставени са условия от страна на търговските банки, изложени по-горе.
 • Готовност за обществено заявяване на предложенията и исканията пред компетентните институции.
 • Съгласие на таксиметровите шофьори от горепосочените компании да изпълняват професионалните си задължения по настоящата разработка, при затваряне на цикъла, с участието на всички, в името на националната сигурност, физическото и икономическо здраве на нацията, морала и етиката, на които са възпитани, в обществото, от което са част.

Екипът от икономисти, юрист, лекари, педагог и експерт по Национална сигурност и отбрана се надява на реализация на разработката с подкрепата на всички гореописани участници и фактори при добра воля, възможност и чувство за национален дълг в името на добруването на българския народ. Той Е приложим както в концентрирани урбанизирани територии (големите градове, в частност и модел София), така и в по-малки общински центрове с промяна на принципала от лизинговата компания на общината, издаваща лицензията и разрешителното за отчетния период. Екипът не търси личностна изява и ползи, а разчита на авторитет и експертност, базирани на разработки и математически, статистически икономически и социални модели, проиграни в стерилна среда на хипотези при рационални и асиметрични схеми на мултипликация на база експертиза на консенсуса при безкористно участие в групата.