Таен клиент ще проверява работата на градския транспорт с поръчка за половин милион

sofia-public-transportation
Обществен транспорт

Центърът за градска мобилност в София обяви поръчка за контрол на работата на градския транспорт в столицата на принципа на „таен клиент“. Точното наименование на заданието е: „Осъществяване на контрол по спазване на изискванията по безопасността на движението от водачите на обществения градски транспорт, информацията за състоянието на пътната обстановка и елементите по култура на обслужване“. 

Според документацията, публикувана в сайта на ЦГМ, фирмата, която би била избрана, трябва да разполага  с 50 души за „контрольори“ и с 50 моторни превозни средства. Компанията ще трябва да притежава и „технически системи за сигурност“:

Лъчезар Пеков от Центъра за градска мобилност обясни по Нова тв, че и в момента има 22-ма служители на общинската структура, които вършат същата работа. Те обаче са с униформи и не остават анонимни за шофьорите, които се очаква да контролират. Затова и ЦГМ решили да започнат работа с външна фирма, която да върши тази работа. 

Интересно изискване в обявлението е, кандидатите да отговарят на условието: „Участникът, трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата“.  Изисква се също така всеки от участниците в състезанието за обществената поръчка да има реализиран минимален общ оборот в размер не по-малък от 180 хиляди лева.

Част от задачите, които новия „таен клиент“ в обществения транспорт ще трябва да съблюдава са дали шофьорите продават билети, дали автоматите и валидаторите работят, дали има стикери и информационни табели, дали се спазват изискванията за ползване на съчленен и единичен състав в дадени часове и дни, чисто ли е, има ли скъсани седалки, в изправност ли са дръжките, парапетите, перилата, светлините, сигнализацията, челните стъкла, гумите. Контрольорите ще наблюдават и отчитат и поведението на шофьорите – отзивчиви ли са към пътниците, спазват ли разписанието, носят ли униформи, нарушават ли правилата на пътя, продават ли билети, спрат ли на спирките и още ред правила за возенето на пътници в градския транспорт.