Столична община организира доставки за възрастни хора

socialen-patronaz-kuhnya

Столична община организира закупуване и доставка до дома на храни от първа необходимост и лекарства на самотни, трудноподвижни и възрастни хора без близки.

Заявки се приемат, всеки ден от 9 до 16 ч на телефони 028188522 и 0879 811403.

Услугата ще извършват нашите служители от социален патронаж и при необходимост, ще включим и сертифицираните доброволци на Столична община. Продуктите се закупуват със средства на възрастинте и по тяхна заявка.

Моля, заявки да подават само хора, които реално отговарят на критериите. Целта ни е да се погрижим за най-уязвимите наши съграждани, които в този момент не могат да разчитат на друг.
Моля за разбиране и отговорно отношение. И нека всеки от нас, който има по-възрастни близки и приятели, които живеят сами, да им помогне с пазара.

Във връзка със ситуацията с коронавируса и предприеманите от държавата мерки, ОП “Социален патронаж” препоръчва на потребителите да плащат по възможност сметките си по електронен път, както следва:
– Заплащане по банков път с платежно нареждане посредством електронно банкиране. Справка за дължмите суми можете да направите тук.
– Заплащане с всяка дебитна или кредитна карта от цял свят 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, чрез сайта на ОП СП на адрес: https://socialenpatronaj.com/index.php/справка-за-дължими-суми.html или от ДЪЛЖИМИ ТАКСИ (Справки за дължимите такси от патронираните лица) на началната страница.

Касите на ОП “Социален патронаж работят както обикновено и се дезинфекцират, но в условията на очаквано разпространение имате възможност да платите онлайн. С това предприятието се присъединява към усилията в страната да се ограничат контактите и струпването на хора на едно място.