Столичен общински съвет иска от държавата 201 млн. лв. за транспорта в столицата

sofiyski-universitet-sveti-kliment-ohridski

Комисията по транспорт към СОС изслуша шефовете на транспортните дружества относно тяхното финансово състояние. Информацията бе поискана от зам.-председателя на ресорната комисия Зафир Зарков. „Липсата на държавен бюджет и съответно на общински усложнява ситуацията, причинена от сливането на двете кризи – здравна и енергийна. Ние, обаче като общински съветници сме длъжни да я проследим и планираме решенията навреме.“, каза Зарков.   Недостигът на средства в градския транспорт е в размер на 201 милиона лева и следва да бъде осигурен от Държавния бюджет за разплащане по Регламент 1370, смятат от СОС.

При отчитане на възможността да не бъде изплащана 5% разумна печалба на дружествата, която е в размер на 23 милиона лева, необходимите средства от Държавния бюджет по Регламент 1370 са в размер на 178 милиона лева. Като всичко това е на база цените на суровините в момента. Във връзка със състоянието на градския транспорт председателят на ресорната комисия Карлос Контрера каза, че се налага да се решава задача с три неизвестни.

Директорът на ЦГМ представи информация за очакваните резултати от транспортната задача за 2022 г., а именно – дружеството планира запазване на транспортната задача и увеличаване на приходите си, но поради повишението на цените на горивата и електроенергията, загубите в транспорта също се увеличават. Планираната задача за 2022 година е в размер на 63 930 хиляди километра. Съгласно разчетите на отделните дружества, цените им на километър пробег са както следва: за Столичния електротранспорт – 9,02 лв. без ДДС за трамваен и тролейбусен превоз и 4,14 лв. без ДДС за превоз с електробуси, за Столичния автотранспорт – 4,95 лв. без ДДС и за Метрополитен – 22,80 лв. без ДДС.

При така направените разчети, необходимата сума за финансиране на обществения транспорт за 2022 г. е 503 милиона лв. с частично ДДС. Част от предвидените средства за разплащане на транспортната задача са от приходи от продажба на превозни документи – 131 милиона лв. с ДДС (94 милиона лв. са предвидени в бюджета на ЦГМ, което представлява увеличение с 8%, спрямо заложените в икономическата рамка за 2021 година и 37 милиона лв. чрез продажби на транспортните оператори). Също и от приходи от компенсации за преференциални карти – 176 милиона лв. с ДДС (150 милиона от бюджета на Столична община и 21 милиона от държавния бюджет). От ЦГМ съобщават, че е предвидено е и увеличение на приходите от платено паркиране в размер на 5 милиона лева, поради увеличаването на зоните за платено паркиране.