Столичен инспекторат предупреждава: зелените отпадъци събрани от гражданите се оставят до контейнерите

container-plastic

Във връзка с постъпили в Столичен инспекторат сигнали за наличие на зелени отпадъци /клони и храсти/, образувани от почистване на междублокови пространства и градини, припомняме на гражданите да спазват установения ред. Тези отпадъци трябва да се оставят в чували, а когато са в по-голямо количество да са събрани,  до контейнерите за битови отпадъци. Тези зелени отпадъци се събират със специализирана техника и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров.

Когато се почистват общински терени /междублокови пространства/ от прораснала растителност от граждани, това трябва да бъде съгласувано с районната администрация. Това е необходимо, за да се избегнат редица проблеми в последствие като застояване на събраните количества. Порочна практика е да се изхвърлят други отпадъци върху тях и да се образуват замърсявания, както и неприятни гледки. Друга причина, заради която трябва да се определи мястото на събраните клони и изрязани храсти, е то да бъде достъпно за техниката и да няма паркирани автомобили, които възпрепятстват процеса.

Важно е да се знае, че зелените отпадъци като отрязани клони, храсти и други от домакинствата  не се смесват с други потоци отпадъци, например: строителни, едрогабаритни, битови, отпадъци от опаковки, почва, пръст, камъни и др.

Повече информация може да намерите на страницата на Столичен инспекторат в секция Разделно събиране.