Ще пускат ли парното в София?

топлофикация-софия

„Топлофикация София“ е в пълна готовност за предстоящия отоплителен сезон. От дружеството ще предупредят кога радиаторите трябва да се отвъртят, но по техни прогнози по всяка вероятност парното ще бъде пуснато след 1-ви ноември.

Според релативната нормативна уредба, общото включване на отоплението може да бъде включено, ако има три последователни дни под 12 градуса и прогноза за трайно застудяване. Ако някоя кооперация иска топлоподаването да бъде пуснато преждевременно, може да подаде заявление към дружеството, подкрепено с подписите на 2/3-ти от живущите. Клиентите на „Топлофикация“ трябва да са приключили всички ремонтни дейности по вътрешната инсталация.

Топлоподаването се включва традиционно поетапно, като с предимство са обществените и административни сгради. За да се избегнат кражбите и манипулациите на топлинна енегрия, достъпът до абонатната станция. При съмнения, обаче, клиентите могат да се възползват от нова услуга – енергийно обследване на дома с термовизионна камера. Ценоразписът варира според обхвата на територията, която ще бъде обследвана. Той е наличен на сайта на дружеството.

С цел по-голяма енергийна ефективност инж. Боян Паунов – директор на дирекция „Експлоатация”, посъветва клиентите на „Топлофикация“ да изолират домовете си, да проветряват „шоково” за няколко минути, а не продължително, и да няма тежки завеси пред радиаторите.

 

Към момента в София вече има 68 сгради, до които топлоподаването е пуснато – детски градини и посолства, както и 10-тина жилищни сгради.