Средно около 3 хиляди българи на ден остават без работа

бюрата по труда

Огромните опашки пред бюрата по труда в София се превърнаха в обичайна гледка през последната седмица. Средно около три хиляди българи на ден остават без работа, като основната причина е коронавиурса. В бюрото по труда „Изток” в София, което отговаря за 250 000 активно работещи, отчитат 50% ръст на подадените декларации за безработица през последните дни. В последния ден на март са получени 108 заявления, а тази сутрин още от рано сутринта опашката е от над 50 души.

С над 50% нараства броят на сигналите срещу работодатели в Инспекцията по труда. Хора сигнализират, че са били притискани да прекратят трудовите си договори по взаимно съгласие и дори за фалшифициране на техните подписи от работодатели.

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, в случай че са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение.

Със Закона вече се предоставя нова услуга, чрез която хората, посещаващи бюрата по труда за да се регистрират като безработни, могат на същото място да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ.

Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път.