Според Йорданка Фандъкова виновни за смъртта на детето са район „Триадица“ и ЧЕЗ. От ЧЕЗ отговориха на Фандъкова за шахтата

“Кабелът, убил 16-годишното момче в София, е поставен напълно незаконно, прокаран е напълно незаконно, но за обекта има сключен договор с ЧЕЗ Електроразпределение България за предоставяне на електрическа енергия.” Това каза на брифинг кметът на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с трагичния случай отпреди няколко дни.

Тогава 16-годишният Людмил издъхна ударен от ток, докато пресичаше бул. “Иван Гешов” в столицата.

а хаоса с незаконните павилиони и електрозахранването им, довели до смъртта на детето в неделя на софийския булевард „Иван Гешов“, вина имат ръководството на район „Триадица“, където е станал инцидентът, и електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Това заявиха на извънредна пресконференция кметът Йорданка Фандъкова, главният архитект Здравко Здравков и директорът на „Управление и анализ на трафика“ Димитър Петков.

От обясненията им се разбра, че шахтата, върху която е стъпило детето и е последвал токовият удар, е общинска.

Тримата посочиха като отговорни за случая с незаконните павилиони ръководителите на районната администрация на район „Триадица“. От петте търговски обекта около шахтата районът е сключил договор с три, намиращи се на тротоара, а другите два са на територията на държавната болница „Иван Рилски“, но също на тротоара. Фандъкова посочи, че всичките пет са незаконни, защото нямат заповеди за въвеждане в експлоатация.

„Проверката засягаше всички обекти, които са на тротоара пред болница „Св. Иван Рилски“. Проверихме всички тях. Проверката показа нарушение в поставянето на експлоатация на всеки един от тях. Трите обекта, които са върху тротоара, са поставени с издадени документи от Район „Триадица“. Поставянето на такива преместваеми обекти се извършва от наредба след провеждане на конкурс от Районната администрация. За два от тези обекти Районната администрация е провела конкурси и има сключени договори, съответно взима наеми за тях. В документацията за поставянето им, която Районната администрация предостави, открихме пропуски и нарушения. За нито един от тях няма издадено удостоверение за въвеждането им в експлоатация. Другите два павилиона, които се намират на терена на болница „Св. Иван Рилски“ и болницата е сключила договори за наеми с търговски дружества, също са напълно незаконни“, каза още тя.

„Конкретно за кабела, за който се смята, че е причина за трагедията, води до един от обектите, които са на територията на болницата. Този кабел е поставен напълно незаконно, но за обекта има сключен договор с ЧЕЗ за предоставяне на ел. енергия“, заяви столичният градоначалник.

По думите й, има много въпроси към електроразпределителното дружество, защото договорът е сключен на базата на „хвърчаща бележка“ от 2011 г., издадена от главния архитект на район „Триадица“. На базата на нея се сключва договор за присъединяване.

„През 2018 година Район „Триадица“ констатира, че тези обекти са незаконни и започна процедура за премахването им. Констативните актове са изпратени в „Общински строителен контрол“ за издаване на заповеди за премахване. Дирекцията открива пропуски в актовете и ги връща за поправка в района, който да ги издаде коректно. Всички актове трябваше да бъдат предоставени в Агенция „Общински строителен контрол“ за издаване на заповеди за премахване. До този момент тези констативни актове не са представени. Твърденията на Район „Триадица“ са, че не се получили отговори от болницата и от областния управител“, добави Фандъкова.

„Според експерти такива отговори не са нужни, за да се продължи процедурата за премахването им. Изпратихме писмо до Район „Триадица“ спешно да се приключи тази процедура и да бъдат издадени заповеди за премахването им. За другите три обекта, които са на тротоара, главният архитект и „Общински строителен контрол“ издадоха констативни актове да започне процедурата за премахването им. Кабелът, за който се предполага, че е станал причина за смъртта на детето, води до един от обектите, които са на територията на болницата. Този кабел е поставен напълно незаконно. Обектът има сключен договор с ЧЕЗ Електрорапределение България  за предоставяне на електрическа енергия. Договорът е за присъединяване. Тук има много въпроси към ЧЕЗ, защото договорът е сключен на база на една хвърчаща бележка. Тази бележка е издадена през 2011 година със запетайка от главния архитект на район „Триадица“ – арх. Иван Шишков. На базата на тази бележка се сключва договор за присъедиянване“, обясни Фандъкова.

„Очаквам и вярвам, че проверката ще бъде направена бързо, за да бъдат установени конкретните виновници. Имаме подавано напрежение, без да има никакви документи за въвеждане в експлоатация, т.е. напълно незаконен обект“, посочи още Фандъкова.

Този обект е захранен и е пусната ел. енергия, без обектът да е въведен в експлоатация, потвърди и главният архитект на Столична община Здравко Здравков.

„В проверката, която направихме в ЧЕЗ, стана ясно, че обектът е че е свързан със служебна бележка. Такова чудо в Закона за устройство на територията няма. Служебна бележка се приравнява на бележка за баня. Това е пълен абсурд. Именно това е послужило на ЧЕЗ да ги свърже като един законно изграден обект”, коментира главният архитект на София арх. Здравко Здравков.

„С въпросната бележка човекът е подадал заявление към ЧЕЗ. Оттам са му казали, че ще се присъедини от страната на хиподрума в блок 120 към съответния електромер. Човекът си занася договора и си опъва един кабел през тръбоканалната мрежа, собственост на Улично осветление, в която минават слаботокови кабели. Това е още едно голямо нарушение – в такава мрежа се пуска кабел с високо напрежение. Изискванията не допускат да се случва такова нещо”, допълни още той.

По-късно от ЧЕЗ излязоха с позиция след смъртта на 16-годишното момче, вследствие на токов удар в столицата:

„ЧЕЗ Разпределение отново изказва съболезнования на близките на загиналото момче. Съпричастни със загубата на семейството му и с цел изясняване на обективната истина за този трагичен инцидент, категорично заявяваме:

ЧЕЗ Разпределение стриктно спазва българското законодателство. Компанията не е контролен орган, който да следи за законното разполагане на преместваемите обекти. Следва да се прави разлика между процедурата по присъединяване на преместваеми и постоянни обекти.

Споменатата няколко пъти служебна бележка представлява официален документ, издаден от  Столична община, район Триадица, с изходящ номер AГ-94-416/ 04.05.2011 г., подписан и с печат. Подпис със запетая означава, че документът е подписан от упълномощено лице, което има право да подписва от името на институцията и това обстоятелство се потвърждава от поставения печат. В документа е уточнено, че е издаден, за да послужи пред ЧЕЗ. Той удостоверява, че павилионът вече е бил поставен на посоченото местоположение и е съществувал преди датата на издаване на документа. Същото е декларирано от клиента при подаване на искането за присъединяване. ЧЕЗ Разпределение не е компетентен орган, който да извършва проверка на издадените от общината удостоверителни документи и законността на обектите. Наличието на този документ показва, че обектът следва да е поставен при спазване на всички изисквания, в противен случай общината не би трябвало да удостоверява неговото поставяне, а напротив – при сезирането за издаване на документа – да издаде заповед за премахването му. Фактът, че от 2011 г. досега в дружеството не е постъпвала заповед за премахването му, респективно – за преустановяване на електрозахранването, води до извода, че този обект е приеман от общината за законосъобразен.

Съгласно законодателството, при присъединяването клиентът е декларирал пред ЧЕЗ, че изградените от него съоръжения след електромера съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми. Същото се е случило и при смяната на титуляря на партидата няколко години по-късно.

Днес от СО беше изнесена информация, че през 2018 г. е констатиран незаконен обект. Фактът, че не са предприети действия по премахването му, респективно не е издадена заповед за преустановяване на електрозахранването, води до заключението за бездействие на компетентните органи.

ЧЕЗ Разпределение пита защо общината е издала документ за незаконен обект, който е подписан, с изходящ номер и печат, в който е упоменато, че е издаден специално, за да послужи пред ЧЕЗ? При наличието на какви документи и какво заявление, подадени от клиента, е издаден документът?

ЧЕЗ Разпределение пита защо никога не е получила заповед за преустановяване на електрозахранването, при положение че обектът функционира като такъв отпреди 2011 г.?

ЧЕЗ Разпределение пита има ли промяна в начина на полагане на кабела, собственост на клиента, при реконструкцията на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ години след присъединяването и кой я е извършил?

ЧЕЗ Разпределение очаква заповеди за прекъсване на електрозахранването на всички обекти в столицата, считани от СО за незаконни, независимо от документите, които общината вече е издала. Електрозахранването на всички тях ще бъде преустановено веднага.

В допълнение дружеството информира:

– Категорично заявяваме, че ЧЕЗ Разпределение не е изграждала съоръжения от електромера до обекта.

– ЧЕЗ Разпределение не е контролен орган, който да инспектира чужда инфраструктура след границата на собственост на дружеството, нито да разследва законността на обектите, при положение че има потвърждение за разполагането им от общината.

– Само три от цитираните обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение. На другите два обекта дружеството не предоставя разпределителни услуги.

– Според Закона за енергетиката, разпределителното дружество определя мястото на монтаж на електромера, съгласно техническите възможности на електроразпределителната мрежа, собственост на дружеството.

– ЧЕЗ Разпределение не упражнява контрол по строителството на чужди обекти.

– До настъпването на инцидента в компанията никога не е постъпвала заповед за прекратяване на електрозахранването на нито един от обектите. 

– ЧЕЗ Разпределение никога не е осъществявала какъвто и да било достъп до въпросната шахта, тъй като тя и съоръженията в нея не са собственост на дружеството.

ЧЕЗ Разпределение съдейства на контролните органи и предоставя съответната документация. Опитите да се вменява вина и да се формира обществено мнение са недопустими. Компанията се надява, че търсенето на истината за инцидента няма да бъде повлияно от предизборни и политически конфронтации“.