Спират топлата вода в „Гео Милев“ и части от кв. „Яворов“ за 12 дни

hot-water

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че поради извършване на профилактика и належащи ремонти на топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването:

От 00:00 ч. на 08.08.2019 год. до 24:00 ч. на 20.08.2019 год. в кв. „Гео Милев“ и части от кв. „Яворов“.

Топлоснабдяването на сградите в кв. „Цар Иван Асен II“, кв. „Яворов“ – блокове от 1 до 27, 77 и 78, както и кв. „Подуяне“ – Център и Редута ще се осъществява от ТЕЦ „София“.        

Общо 434 битови сгради и 44 небитови такива ще останат без топла вода.                                             

Списък на сградите, които няма да разполагат с топла вода може да откриете -> ТУК

Съгласно изискванията на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София дружеството следва да информира клиентите 15 дни по – рано за началото и продължителността на спиране на топлоподаването поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или други подобни действия, които подлежат на планиране.