Столичен общински съвет предоставя помещение за хуманитарен център за бежанци от Украйна

ukraina-zname

По инициатива на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев на 10 март местният парламент ще гласува предоставяне за безвъзмездно ползване на имот за установяване на хуманитарен център в помощ на украински граждани.

В писмо Олена Коцева – председател на Управителния съвет на „Сдружение на украинските организации в България Мати Украйна“, посочва, че съвместно с български фондации е организирана кампания в помощ на хилядите бежанци и граждани на Република Украйна за събиране на хранителни пакети, дрехи, хигиенни материали, термо одеяла, лекарства и медицински медикаменти и всякакви други вещи от първа необходимост.

Липсата на подходящо помещение както и невъзможността да бъде наето подобно сериозно утежняват и възпрепятстват тяхната мисия. „СУОБ Мати Украйна” в партньорство с български организации, но оперативното ѝ управление е съществено затруднено поради липсата на подходящо помещение за складиране и разпределяне на получените дарения и хуманитарна помощ от български граждани.

“Софийски имоти“ ЕАД разполага с помещение, което отговаря на целите и нуждите на „СУОБ Мати Украйна“ и към настоящия момент не се използва от търговското дружеството или от трето лице. Помещението е магазин с адрес: София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142.

Председателят на СОС Георги Георгиев и общинските съветници от различни политически групи – проф. Иво Петров, Малина Едрева, Грети Стефанова и Карлос Контрера внасят доклад, с който да се разреши на Софийски имоти да предостави необходимото им помещение, което се намира в район „Възраждане“, улица „Царибродска“ 136.

Столичната община подсигурява места за настаняване на над 200 украински граждани, които са напуснали страната си заради военните действия, започнали на 24 февруари. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ разполага с автомобили, които транспортират хора от украинско-румънската граница до София, като им оказват съдействие и грижа по пътя и при настаняването.

От друга страна по инициатива на председателя на СОС адвокатското дружество, в което е съдружник предоставя безплатни правни съвети и консултации във връзка с необходимите действия по пребиваването на бежанците в страната ни и интеграцията им.