Софиянци скоро ще получат съобщенията за местните данъци и такси

shishman-street

Съобщенията за местни данъци и такси в Столичната община вече се печатат и в следващите дни те ще бъдат разпратени до 796 273  физически и юридически лица, които имат недвижими имоти в София.

В сравнение с 2021 г. броят на съобщенията е нараснал с над 70 хиляди, уточняват от Столичната община.

През 2022 г. ставките за местните данъци и такси не са променени и са същите като през миналата година. В данъчните съобщения е изчислен размерът на данък сгради и такса смет, които собственикът дължи за притежаваните от него имоти на територията на Общината. 

На отделен ред е посочено дали собственикът има стари задължения за имотите си. По закон, при плащане на местни данъци и такси, се покриват задълженията по реда на тяхното възникване, т.е. първо се изчистват старите налози, а не тези – за настоящата година. Електронната система също не позволява друго плащане, освен на най-старото задължение.

Задълженията за данък МПС – стари и нови, също са посочени на отделен ред в съобщенията. 

Писмата съдържат QR код, чрез който с мобилен телефон може да се направи връзка с интернет страницата на общината, където може да се извърши справка или да се платят местните данъци. Собствениците могат да влизат в системата с ПИН код, издаден от общината, с ПИК, издаден от НАП, или с електронен подпис на физическо лице. 

Данъчната кампания в София тази година бе открита официално на 24 януари, а данъкът за МПС може да се плаща още от 10 януари. От тогава до момента в бюджета на София от местни данъци и такси са влезли над 28,5 млн. лв.

За данък сгради и данък МПС софиянци ползват 5% отстъпка, ако платят цялата дължима сума наведнъж до 30 април. За такса смет отстъпка няма. 

Ако се плаща на части, сроковете за данък сгради и МПС са: 30 юни – за първа вноска и 31 октомври – втора вноска.

Такса смет може да се плати на 4 вноски и сроковете са: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Освен по електронен път или чрез различни финансови институции, плащането може да става във всеки районен отдел на дирекция „Общински приходи“.

17 329 собственици вече са се отказали от хартиените съобщения и ще получат информация за дължимите данъци на електронната си поща. (Имейлът, от който ще се получават данъчните съобщенията е: uslugi_op@sofia.bg).

Декларация за отказ от хартиено съобщение може да се подава както в данъчните отдели на Столичната община, така и по електронен път. За целта трябва да се влезе в раздел „Справка за задълженията и плащанията“ на електронната страница на София.