София може да поеме още 1 милион жители при 1.4 милиона в момента


На Residential Forum 2019 за първи път беше представен анализът на жилищния капацитет на Столична община

Въпросът за това колко души живеят в София е често дискутиран, тъй като трудно може да бъде посочено точно число, актуално към момента. Изследване на ОП „Софпроект – ОГП“ търси отговор на един не толкова популярен въпрос, който има голямо значение за градоусторойствените процеси и стратегическото планиране и развитие на града, а именно колко жители може да поеме София, съобщи сайта Визия за София.

Apx. Любo Гeopгиeв, pъĸoвoдитeл нa „Bизия зa Coфия“: Koлĸo житeли мoжe дa пoeмe Coфия ĸaтo цялo и в oтдeлнитe cи чacти, ĸaĸвo пpeдвиждa OУΠ? Oтгoвopът e: пpи 1.4 млн. в мoмeнтa oщe 1 млн. дyши, нo пpи oпpeдeлeни ycлoвия. B ĸoи paйoни? Haй-гoлям e ĸaпaцитeтът нa южнитe и изтoчнитe зoни нa cтoлицaтa. Kaĸ ca пoлyчeни тeзи oтгoвopи и ĸaĸви ca ocнoвнитe фaĸтopи? Oтгoвop дaвa aнaлизът нa жилищния ĸaпaцитeт, ĸoйтo вeчe e дocтъпeн нa интepнeт cтpaницaтa нa Bизия зa Coфия. Toй бeшe пpeдcтaвeн зa пъpви път пo вpeмe нa Rеѕіdеntіаl Fоrum 2019 oт apx. Любo Гeopгиeв, pъĸoвoдитeл нa „Bизия зa Coфия“ и диpeĸтop нa „Coфпpoeĸт OГΠ“.


Обхват на анализа

Изследването показва, че съществуващия жилищен сграден фонд на София към момента може да поеме съответно:

 • 1 460 102 жители при 30 кв.м./ж.
 • 1 210 729 жители при 35 кв.м./ж.
 • 1 059 383 жители при 40 кв.м./ж.

За сравнение, по данни на НСИ от 2017г. населението на Столична община е 1 325 429.

Близо 90% от поемния жилищен капацитет се намира в границите на София-град.

Данните за съществуващите жилищни сгради показват, че към настоящия момент, най-голям поемен капацитет за жители имат съществуващите жилищни сгради в кварталите Младост 1, Овча Купел 2, Младост 3 и Стрелбище. От крайградските райони с най-голям капацитет са съответно Банкя, Владая, Нови Искър-кв.Курило и Бистрица.


Гъстота на жители по квартали към настоящия момент

Незастроени имоти за жилищни нужди

Изчислението на капацитета за поемане на жители в незастроените имоти, попадащи в зони, отредени за или допускащи жилищно застрояване, е макроанализ. Под макроанализ се има предвид, че не се отчитат никакви ограничители – сервитути, минимални разстояния между жилищни сгради, наличие на дървесна растителност за опазване, паметници на културата, теренни особености, физическа възможност за инфраструктурно обслужване и пр.


Незастроени имоти в СО

При тези изчисления не са взети предвид:

 • специфични различия в стандарта на обитаване (кв.м./ж) за отделните части на  София и околоградския район;
 • имоти, в които в момента има жилищна сграда (малка еднофамилна къща например), но поради по-високите параметри на зоната е възможно нейното “заместване” с по-голяма жилищна сграда.

Тоест има възможност резултатите от изчисленията да бъдат коригирани както надолу, така и нагоре, но не с много.

За целта на този анализ са филтрирани всички незастроени имоти за жилищни нужди, като от тях са използвани само имотите, които попадат в зоните от ОУП, отредени за или допускащи жилищно застрояване:

 • Жилищна устройствена зона,
 • Централна устройствена зона,
 • Смесена многофункционална устройствена зона.

Площта на имотите, отредени за или допускащи жилищно строителство е редуцирана с 20% за регулация. Изчислена е максимална РЗП съобразно параметрите по ЗУЗСО. Използвайки получените стойности на РЗП е изчислен поемният капацитет (при варианти на стандарт 30, 35, 40 кв.м/ж).

На базата на тази методология, е изчислен потенциалния (тоест за нови жители) жилищен капацитет на Столична община:

 • 937 680 жители при 30 кв.м./ ж.
 • 803 723  жители при 35 кв.м./ ж.
 • 703 260  жители при 40 кв.м./ ж.

Гъстота на поемния капацитет за нови жители по квартали

Най-голям процент от незастроените имоти за жилищни нужди попадат в жилищни устройствени зони – 77.3%. Съответно 21.2% в Смесено многофункционални и 1.5% Централна устройствена зона.

Крайните резултати на изследването показват, че при 30 кв.м./ж. територията на Столична община може да поеме близо 2.5 млн. жители, от които близо 1 млн. нови. Дали това някога ще стане реалност зависи не толкова от това какво предвижда ОУП, а от демографските и икономически тенденции на местно, национално, а дори и международно ниво. Въпреки това, дори сегашната ситуация показва, че изграждането на нова публична инфраструктура (улици, канализация, паркове, училища и т.н.) изостава спрямо темпа на строителство и запълване на капацитета от нови жители. Резултатите от изследването дават основа за анализ на показателите в настоящия ОУП и по-нататъшно търсене на отговор на въпроса дали не е редно те да бъдат променени при евентуалната актуализация на този ключов за града план.

Анализът е изготвен в общинско предприятие „Софпроект-ОГП” от Емил Христов, Жоржета Рафаилова и Теодора Гоцова. Презентация на изследването можете да намерите тук.