Съставиха осем акта за замърсяване на въздуха в София

замърсяване

При извършени проверки за източници на замърсяване на въздуха в София, през днешния ден екипите на Столичен инспекторат съставиха 8 акта за установени нарушения.

Проверени са строителни обекти, автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми. Извършени са и проверки за горене на отпадъци на открито.

Екипите провериха 33 строителни обекта в районите „Красно село“, „Изгрев“, „Студентски“, „Лозенец“ и „Витоша“, където са съставени 7 акта за установени нарушения.

Проверени са общо 28 автосервиза и пунктове за смяна на автомобилни гуми и за горене на отработено масло.

За горене на отпадъци на открито в район „Подуяне“ е съставен акт на ул. „Дан Колов“.

Съвместно с район „Красна поляна“  бяха извършени проверки за замърсяване на въздуха в София на ул.“Ришки проход“ /бившите виетнамски общежития/, където са извозени четири камиона с отпадъци. Този месец при проверки на жилищата в бившите виетнамски общежития за нерегламентирано горене са съставени 11 бр. актове.