С ремонт на градски чешми, Столичната община ще бори пластмасовите бутилки

cheshma-kristal

Общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Петров и Бойко Димитров внесоха за разглеждане доклад относно осигуряване на функционален публичен достъп до чешмите на столицата.

Поддържането на градските чешми в добро състояние е отговорност на Столична Община, която има пряко отношение към опазване на културно- историческото наследство на града, здравето на гражданите и опазването на околната среда.

Чешмяната вода подлежи на строги общински тестове, за да се гарантира нейната чистота за разлика от бутилираната вода. Пластмасовите опакоßku отделят над 4000 химични вещества. Много от тези химикали имитират ефектите на мощните фармацевтични продукти в нашите тела и променят производството на хормони, като например естроген.

Пластмасата е най-често срещаният материал на океанското дъно според тридесет годишно проучване. Над 90% om omkpumumе пластмасови отпадъци на дъното са от продукти за еднократна употреба. Ако намалим употребата на пластмасови шишета само с 5 шишета по-малко на седмица, това ще се равнява на (спестени за година): 65 литра петрол, 780 литра вода, 2.5 килограма пластмаса, 21 кг въглероден дuokcug. С решения на местно ниво, които правят индивидуалния избор по-лесен, може да се предизвика промяна.

В Програма за управление на отпадъците на Столична община за 2021 2028 г. (приета с Решение № 912/14.09.2023 г. на Столичния общински съвет) се съдържа План за действие към Програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Под номер 12 8 мерките на плана е записано „Поддържане на съществуващите и изграждане на нови чешми за питейна вода в обществени пространства като мярка за намаляване на използването на бутилирана вода и образуването на отпадъци от опаковku“.

Чешмите на София са част от нейната история и идентичност, още в древността чешмите на Сердика са били изобразени върху монети. Тази традиция остава по нашите земи през цялото време до наши дни. София се радва на много обществени чешми главно от ХХти век. За жалост, много от тях B моментa не работят, или ca 8 незавидно състояние.

На следващо място немалка част от обществените чешми, които са разположени на територията на Столична община не разполагат с механизъм за пестене на вода, с чиято помощ водата от чешмата да бъде спирана, когато не се ползва. Подобен механизъм би спестил средства на отделните райони, нужни за заплащането на неизползваната вода от чешмите през активния им сезон, в който са активни.

В район Оборище има нефункциониращи чешми, които се нуждаят от ремонт:

1. Чешмата в градинката „Кюлуците“ е пример за чешма с анималистична фигура (такива има в София с различни животни). Тя е композирана като самостоятелно монолитно тяло, образуващо три корита с чучури за пиене, а над него върху постамент има фигура на катерица. Цялата чешма е изработена от бучарда (смес от цимент, вода и дребни камъчета, която е с грапава повърхност и наподобява естествен дялан камък). Чешмата е претърпяла злополучна реставрация и има следи от Вандалски намеси.

2. Чешмата в градината „Докторски паметник“ също е изработена от бучарда, изобразяваща малко момче носещо делва с вода.

3. Чешмите по фасадата на Централна минерална баня (Музей на София) са изградени от различни видове камък, а чучурите са метални, патинирани. На чешмата на северната фасада чучурите липсват и са заменени с ВиК тръби.

Район Оборище обхваща част от централните части на столицата и в този смисъл, до чешмите на района имат широк кръг от гражданите и гостите на града.

На основание на гореизложеното и предвид Важността на проблема за бъдещето на нашия град, предлагаме на основание чл. 21 ал. 1, т. 2 ^ s * um * 0.23 във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗМСМА, както и в изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Столична община за 2021 Столичният общински съвет да вземе решение за отпускане на средства за ремонтиране на гореизброените чешми на територията на район Оборище с важно културно и социално значение.