С хакерска атака апочна националното преброяване на населението

vitosha-boulevard

Започна националното преброяване на населението. То е задължително за всеки, а от полунощ можем да попълним данните си онлайн. Там ни очакват 75 въпроса, свързани с жилището, което обитаваме, домакинството, хората в едно семейство и професиите им. Ако адресът ни по местоживеене е различен от постоянния, то трябва да се регистрираме от този, на който се намираме, тъй като целта е да се установи реалният брой жители на дадена територия.

Преброяването ще продължи близо месец и ще се проведе в 2 етапа. Ако не успеем да попълним данните си онлайн, от 18 септември до 3 октомври ще бъдем посетени от служител у дома. Глобата при отказ да участваме в преброяването е 160 лв.  

Електронната преброителна карта съдържа въпроси в четири основни раздела – адрес, жилище, домакинство и население. Петият раздел – временно присъстващи лица, се попълва единствено в случай, че по време на преброяването в жилището има хора, които обичайно не живеят там – например гости за няколко дни. Образец на картата в хартиения й вариант можете да видите на следния линк. Електронната карта съдържа същите въпроси  с изключение на информацията за сградата.

С една преброителна карта се брои едно жилище и всички хора, които обичайно живеят в него. Повечето въпроси са затворени – отбелязва се само верният отговор.

Събират се данни какво е жилището – държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудно подвижни и т.н. Разделът за жилището се попълва без значение дали сте негов собственик, наемател или ползвател.

В следващия раздел се попълва информация за броя на лицата и домакинствата, които обитават жилището. Домакинство може да бъде едно лице, което живее само или повече лица, които живеят заедно и имат общ бюджет. В едно жилище може да има повече от едно домакинство –  например двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи.

Трябва да попълните данни и за всяко едно лице в жилището. Добре е да започнете с главата на домакинството или друго пълнолетно лице. Попълват се имената на хората и техните ЕГН, трябва да се определят отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството  – например – ако в едно жилище живеят семейство с две деца и баба и ако глава на домакинството е мъжът, отношението на жена му към него е съпруга, на децата – син/дъщеря, на бабата – родител (ако му е майка) или друго неродствено лице (ако му е тъща).

Следват въпроси за етническа принадлежност, майчин език и религия. При отговорите на тези въпроси човек се самоопределя. Има и възможност да посочи „не мога да определя“ или „не желая да отговоря“. В този раздел е и информацията дали учите и работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място.

Всички данни, които попълвате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели, не се предоставят на други институции и не могат да бъдат използвани за доказателство в съда.

Електронното преброяване 2021 година започна в 00.00 ч. Първата регистрация беше още в първата минута. До 7.00 ч. имаме преброени 3571 души, като почти половината са в София  – 1503, във Варна са 321, в Бургас – 241, в Пловдив – 229”, разкри председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски. Той, заедно с вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов, откриха официално „Преброяване 2021“.

От НСИ се надявам да се самопреброят около 70% от населението. Онлайн българите могат да се преброят до 17 септември. От 18 септември до 3 октомври служители ще посещават домовете ни, за да съберат уникални кодове, които се генерират след онлайн преброяването. Заедно с тях тези, които не са се самопреброили, ще могат да го направят в дома си на хартия. Глобата при отказ за участие в преброяването е 160 лв. От НСИ подчертаха, че данните, които се изискват, са защитени и няма да бъдат разпространявани публично.

Още в първите часове на преброяването онлайн стана ясно, че: „Има хакерска атака в момента, която е причина за ограничаване на част от ресурса, за да бъде преодоляна тази атака“, това съобщиха от НСИ.

„Ние очакваме такива подобни атаки и сме взели мерки. Тази атака е един добър тест за системата за сигурност, която сме изградили. Най-вероятно такива атаки дори не са и злонамерени, а една възможност някой да си покаже възможностите да пребори такива системи“, казаха още от НСИ. 

Можете да се включите в преброяването ТУК.