Ремонтът на централна гара започна с усложнения и още закъснения на влакове

lokomotiv-vlak
Снимка: БДЖ

Поради започналата модернизация на коловозното развитие на Централна гара София от 07.05.2024 г. е въведена промяна в движението на влаковете, които пътуват от и към северното направление и вместо от и до Централна гара, се движат от и до гара София Север, съобщиха от БДЖ.

Това налага допълнителни маневри при подготовката на влаковите композиции за път, тъй като гарата е с по-ограничен брой коловози спрямо интензитета на графика на движение. Въведена е в експлоатация нова маршрутно-компютърна централизация, която работи нормално за осигуряване на движението в гарата за времето на строително-ремонтните дейности. Допълнителни усложнения предизвика и изключване на досега действащата стара релейна осигурителна техника.
Придвижването на съставите от депо се извършва през по-дълъг обход през Казичене, гара Яна и Кремиковци, като всичко това води до закъснения при подготовката и композирането на готовите за пътуване влакови състави, което значително нарушава обслужването на клиентите на БДЖ.

В първия ден на реалната експлоатация при новите условия за движението на влаковете възникнаха и непредвидени обстоятелства и ситуации, които доведоха до натрупване на закъсненията.

Променят движението на влакове през Централна гара София

В момента се разглеждат различни варианти за промяна в организацията на работата с цел минимизиране на тези закъснения и нормализиране на обстановката през следващите дни. В тази връзка от утре ще бъдат осигурени още два допълнителни влака за композирането на съставите от депата, чрез което да се намали маневрената дейност в гарата и предизвиканите от това закъснения. Обсъждат се и възможности за оптимизиране на движението на някои влакове. БДЖ и НКЖИ се извиняват на пътуващите с влак за причиненото им неудобство!