Разширяването на обхвата на синя и зелена зона e сред мерките на кметството за борбата с мръсния въздух

1606
snegovalez-bulevard-bulgaria

Разширяването на обхвата на синя и зелена зона в София, както и въвеждането на нова такава в центъра на града са сред мерките на кметството за борбата с мръсния въздух. Това става ясно от комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух за периода 2021-2026 г, съобщи Монитор.

В програмата е заложена и система за контрол на тежкотоварното движение в града. Обмисля се центърът да стане нискоемисионна зона и в дни с мръсен въздух там да не могат да се движат коли с ниска екокатегория. Ограничението ще важи в дни с по-високи концентрации на замърсителите на въздуха през зимните месеци, като става дума за автомобили с еврокатегория 0, 1 и 2.

От Столична община ще продължат прилагането и на „зелен билет“, който се въвежда в дни със силно замърсен въздух и струва 1 лв. за целия градски транспорт. „Целта на мярката е да насърчи гражданите, които обичайно ползват лични коли, за придвижване да се възползват от услугите на Столичния градски транспорт. От изключителна важност за прилагане на мярката „зелен билет“ е да продължи функционирането на системата за прогнозиране на замърсяването, разработена от НИМХ“, се посочва в плана.

В него също се изтъква, че не трябва да се допуска увреждане или унищожаване на вековните дървета в града. При засаждането на нова растителност пък да се ползват предимно типични за района дървесни, храстови и тревисти видове.

Подобряването на пътната настилка също е сред идеите за борбата с мръсния въздух. Също така и увеличаване на площта на миене на улиците, оросяване на улиците и прилагане на по-широко редовно машинно метене на пътната настилка във всички райони на общината. Предвижда се по-добра информационната кампания, насърчаваща гражданите към устойчива градска мобилност. „Това е важен елемент за подкрепа и активно участие в общинските мерки за намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт“, се казва в плана.

Залесяването на междублоковите пространства, както и на други незалесени и затревени пространства в периферията на града, а и в града, е заложено също. „Само 1 дка иглолистна гора филтрира между 3 и 3.5 тона прах годишно, а широколистната – около 5 до 7 тона. Като цяло способността на гората да абсорбира прах е 75 пъти по-голяма от голата земя. Много добра инициатива в тази посока е проектът „Новата гора на София“, която може да се репликира под различна форма и в други райони на Столичната община и особено в периферните части на София и на другите населени места от общината“, се посочва още в плана.