Разширяват зоните за платено паркиране в София

Предложенията за промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община бяха приети на заседание на комисията по транспорт към Столичния общински съвет /СОС/.

Предложенията на общинските съветници от ГЕРБ-СДС най-общо обхващат паркоместата в режим „служебен абонамент“, разширение на „синя“ и „зелена“ зона за паркиране, въвеждане на регламент за товарно-разтоварителни дейности в платените зони, както и забрана за влизане на МПС в някои участъци в определени времеви интервали.

Първата група промени са свързани с реда и условията на предоставяне на паркоместа в режим „Служебен абонамент“ и включва премахване на безплатния режим „Служебен абонамент“; ограничаване на ползването от юридически и физически лица, държавни, културни, общински и др. институции до пет броя паркоместа в режим „Служебен абонамент“ за даден административен адрес; въвеждане на удължен режим „Служебен абонамент“ – валиден в часовия диапазон от 19.30 ч. до 23.30 ч. и разширен режим „Служебен абонамент“ – валиден в събота и неделя, в часовия диапазон от 08.30ч. до 19.30 часа. В тази група предложения влиза и въвеждането на регламент за ползване на паркоместа в режим „Служебен абонамент“ за нуждите и дейността на Народно събрание.

С предложените промени ще се премахнат привилегиите за безплатно ползване на паркоместа от различни държавни, културни, общински и др. институции. Промените ще допринесат за увеличаване броя на ползваните паркоместа за почасово платено паркиране и локално платено паркиране за гражданите. Уеднаквяването на условията за ползване и ограничението на броя им, ще ги редуцира с около 430 броя. Това означава, че паркоместата в режим „Служебен абонамент“ ще намалеят с около 29 процента.

Втора група предложения включва въвеждане на регламент за откриване на паркоместа за товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено паркиране и в зоните с въведен ограничен достъп на МПС и ред, и условия за ползването им от живущи и стопански субекти.
В зоните с въведен ограничен достъп на МПС /пешеходни зони/ ще има места, които да се ползват до 30 минути при наличие на издаден пропуск и заплащане на цената за паркиране /50 ст. или 1 лв./от юридическите или физическите лица при всяко зареждане на стопанския обект, а от живущите при наличие на издаден пропуск – безплатно до 30 минути, два пъти дневно. Местата за товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено паркиране ще бъдат запазени за извършване на тези дейности в рамките на работното време на съответната зона.

В третата група предложения влиза разширяване на „зелена зона“ в кв. „Зона Б-19“, район Възраждане и разширяване на „синя зона“ за сметка на обхвата на „зелена зона“. „Съобразявайки се с комуникацията, която бе проведена в самите райони с платено паркиране и по предложение на районните кметове са изготвени конкретните промени“, обясни Зарков. Промяната от „зелена“ на „синя“ зона няма да се отрази на вече заплатените винетни стикери за платено паркиране на живеещите в тези райони.

Четвърта група промени включва увеличаване на работното време на „синя зона“ от понеделник до събота от 08.30 ч. 20.00 часа.

С петата група промени се въвежда забрана за влизане на МПС в някои участъци в определени времеви интервали: ул. „Пиротска“ в участъка между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Ст. Стамболов“ – от 09.00 до 21.00 часа; бул. „Ст. Стамболов“ в участъка между ул. „Екзарх Йосиф“ и бул. „Сливница“ (Женския пазар) – от 09.00 до 19.00 часа; ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Г. Бенковски“ – денонощно; в зоната около НТ „Иван Вазов“ – денонощно; ул. „Граф Игнатиев“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Алабин“ – денонощно. Забранява се влизането на МПС по бул. „Витоша“ от бул. „П. Евтимий“ до бул. „Ал. Стамболийски“ – денонощно; ул. „Георг Вашингтон“ от ул. „Трапезица“ до ул. „Пиротска“ – денонощно; ул. „Съборна“ от пл. „Света Неделя“ до ул. „Цар Калоян“ – денонощно; ул. „Съборна“ от ул. „Леге“ до ул. „Княз Александър I“ – денонощно.

Предстои промените в наредбата да бъдат одобрени на сесия на СОС.