Променят движението в София заради изборите

От 19,00 часа на 3 април до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии в страната в ЦИК, поетапно се ограничава движението по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Княз Ал. Дондуков”.

От 07.00 часа на 4 април до приключване на изборния процес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Московска” 31-33; на ул. „Отец Паисий“, в частта до бул. „Александър Стамболийски“; на ул. „Освобождение“ № 25.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосочените време и места