Промени на движението в София през идната седмица

синя-зона

През всеки ден от седмицата ще има ограничения

От 08:00 часа до приключване на мероприятието на 11.06.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Позитано“ между бул. „Витоша“ и ул. „Лавеле“, в частта до бул. „Витоша“, без да се засягат местата в режим на платено пракиране „служебен абонамент“ – 10 /десет/ паркоместа.

От 00:00 часа на 11.06.2018 г. до 24:00 часа на 16.07.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Георги Бенковски“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Аксаков“.

От 16:00 до 22:00 часа на 13.06.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Джеймс Баучър“ между ул. „Теодосий Търновски“ и ул. „Милин камък“, с изключение на автомобилите на гостите поканени на мероприятието.

От 21:00 часа на 13.09.2018 г. до 17:00 часа на 15.09.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на пл. „Кн. Александър I“ – 20 /двадесет/ паркоместа.

От 17:00 до 22:00 часа на 15.09.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на пл. „Кн. Александър I“.

От 19:00 до 22:00 часа на 15.09.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г.С. Раковски“ и пл. „Независимост“.

От 08:00 часа на 16.06.2018 г. до 24:00 часа на 17.06.2018 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Иван Вазов“ между ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“.

От 08:00 до 16:00 часа на 17.06.2018 г. се заранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Дунав“.