Присъствените учебни занятия от 5 до 12 клас в столичните училища се преустановяват

Регистрираната заболеваемост в София на 14 дневна база е 812 на 100 000 души, това докладва
директорът на Столичната здравна инспекция д-р Пенчев на заседание на софийския оперативен
щаб. Съгласно издадената вчера, 19 октомври, заповед на министъра на здравеопазването
присъствените учебни занятия в училищата следва да бъдат преустановени от утре, 21 октомври.


Актуалните данни за карантинираните паралелки са 4% карантинирани в начален етап на
обучение, 7% – в прогимназиален и  8% – в гимназиален. Въз основа на тези данни, както и заради
изключително краткия срок на въвеждане на заповедта, софийският щаб предлага на министъра
на образованието и министъра на здравеопазването, учениците от 1 до 4 клас в София да
продължат присъствена форма на обучение поне до края на седмицата, а всички останали да
преминат на обучение в онлайн среда. Това ще даде възможност и на родителите на най-малките
ученици, които не могат да ги остават сами, да направят организация.
Детските градини и яслите в София продължават работа присъствено. Регистрирания процент на
карантинирани деца е малко над 3%.
Директорите на общинските болници и центровете за социални услуги алармираха за сериозен
проблем с организацията на работа, която се въвежда от днес в полунощ. Съществен процент от
персонала не разполага с необходимите сертификати, за да се обезпечи работата на всички
отделения и услуги от утре.
В следващите дни Столична община ще организира изнесени пунктове за ваксинация на публични
места, които да дадат допълнителна възможност за поставяне на ваксина.