Приемат с уседналост в яслите и градините в София от догодина (вижте промените)

detska-gradina

Постоянен адрес през последните три години дава най-много точки

Уседналостта като основен критерий влиза в сила при приема за яслите и детските градини в София от март 2021 г. Това предвижда изцяло новата наредба за прием в самостоятелните детски ясли и градини, по която вече текат дискусии в Столичния общински съвет (СОС), след като повече от месец бе оставена за обществено обсъждане.

Новият документ е събрал близо 400 мнение на организации и родителите и бе обсъден на заседание на образователната комисия в СОС. Така за първи път правилата за двата приема – в самостоятелна ясла и градина, ще бъдат събрани в едно.

Най-много точки ще се дават на децата, чиито родители имат постоянен  адрес в София над 3 години – 4. За родителите с адрес от 1 до 3 години точките са 3, а за тези с 1 година – 2. В случай, че родителят е само с настоящ адрес в града се дава по една точка по-малко – съответно 3 т. при над 3 години временна регистрация, 2 т. при настоящ адрес в града последните между 1 и 3 години и 1 т. при по-малко от 1 година. Работещите родители и студентите ще събират по 2 т. за прием на децата си. Близнаците и децата с разлика до 2 години ще получават бонус от 1 точка.

Най-силен от социалните критерии е за сираците – 7 т., следвани от полусираците – 6 т. Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70% – 4 т. Толкова точки се полагат и на малчуганите с един неизвестен родител. За децата в приемните семейства и осиновените ще се дават 3 т.

Допълнителната точка, която се даваше за прием в първа група на деца, посещавали самостоятелни ясли, отпада от 1 март 2023 г. Вече не всички незаети места за деца с хронични заболявания ще отиват за прием по общ ред, а само част от тях по решение на директорите.