Правят Зелен коридор на здравето в квартал Надежда

Столичният общински съвет ще разгледа предложение за обособяване на „Зелен коридор на здравето“ в район „Надежда“.

Докладът „Урбанистична концепция за градско обновяване“ е изготвен в рамките на проект URBiNAT, който е финансиран по програма Хоризонт2020 на ЕС с водещ партньор град Порто. София е един от трите града участници, заедно с Порто и Нант, които ще реализират такъв коридор в рамките на проекта.

Основните акценти на проекта са активното участие на местните общности и прилагането на базирани на природата решения в четири области: енергия, вода, природа и храна. Здравословният коридор в София преминава през ж.к. Лев Толстой, ж.к. Свобода, ж.к. Надежда 2 и осъществява връзката между парк Надежда и Северен парк. 

Екипът на проекта е провел четири работилници с жители на район „Надежда“, посветени на възможностите за използване на базирани на природата решения при изграждане на Зеления коридор. В резултат от активното участие на гражданите в тях бяха формулирани основните идеи на концепцията. Тя предвижда четири зони за фокусирана намеса, посветени на четирите области на проекта. 

В зона „Зелен площад“, разположена в близост до пощата в ж.к. „Надежда“ – 2 ще бъде създадено място за срещи и събития. Там ще бъде разположена „информационна точка“ на Проекта, където местните жители ще могат да се запознаят с предстоящите инициативи. 

В зона „Жива вода“, обхващаща част от двора на 15 СУ „Адам Мицкевич“ и свободното пространство между училището и 115 ДГ „Осми март“, са предвидени места за спортни и социални дейности. Един от технологичните елементи на проекта ще бъде откритата класна стая с оранжерия в двора на училището. Оранжерията ще бъде демонстрационен проект, разработен от IAAC (Института за съвременна архитектура в Каталония), Барселона, който е един от международните партньори по проекта. Откритата класна стая ще допринесе за прилагането на съвременни образователни подходи и за обучение в условията на физическо дистанциране, наложени от мерките срещу разпространението на COVID-19, а в оранжерията учениците ще имат възможност да участват в отглеждането и да наблюдават развитието на различни видове растения. 

В двете зони за намеса, разположени на територията на ж.к. Свобода са предвидени спортни и детски площадки, места за игри и изява на майсторски умения за деца и възрастни в близост до блок 4, блок 4А, блок 3 и блок 6. 

При изграждането на Зеления коридор основен акцент ще бъде развитието на зелените площи в обхвата на коридора – предвижда се засаждане на нова растителност и грижа за почвите и тревната покривка.

Качествена и дългосрочна промяна в градската среда ще постигнем, когато я планираме заедно с гражданите. Създаването на жизнени публични пространства е основен приоритет за Проекта, казва инж. Димитър Димов, кмет на район “Надежда“.