Правят подземно скривалище за депутатите

Народното събрание е обявило в края на май поръчка за 100 хил. лв. за изготвяне на проект за ремонт на подземното скривалище в сутерена на сградата на Партийния дом, съобщи „Капитал„. 

Скривалището или т.нар. „колективно средство за защита“ е изградено в средата на 20 век, но в момента е в много лошо състояние вследствие на наводнявания и не може да се ползва. Инсталациите също са повредени. Общата му площ е 650 кв.м, които включват околовръстен коридор, технически и санитарни помещения, преддверия към вътрешната част на скривалището и 10  помещения за престой на лица. На около 150 кв.м могат да бъдат настанени до 300 души, посочва се в документацията към търга.

Крайният срок за получаване на оферти за изготвяне на проект за ремонт е 27 юни 2024 г.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. В рамките на едната избраният изпълнител трябва да изготви технически проект за основен ремонт. Проектантите ще имат срок от три месеца, а таванът на цената на поръчката е 75 хил. лв. без ДДС. Въпросният проект трябва да даде концепция за реализирането на ремонта, да се дефинира какво ще се прави и в каква последователност в условията на работещо Народно събрание и редовни пленарни заседания в новата пленарна зала в сградата.

Обществена поръчка за ремонт на скривалището в бившия Партиен дом е била обявена още през февруари 2020 г., но е била прекратена, защото никой не е подал оферта, става ясно от документите в профила на купувача на парламента. 

През последните години бившата сграда на партийния дом беше реновирана с над 15 милиона лева.