Полицията с предупреждение към използващите пиротехнически изделия

пиротехнически изделия
Снимка: СДВР

От СДВР излязоха със съобщение относно предстоящите празници и използването на пиротехнически изделия:

ДА НЕ ПОМРАЧАВАМЕ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ!

Наближават коледните и новогодишни празници, а паралелно с тях и все по – честото използване на пиротехнически изделия. Какво трябва да знаем за тях?

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И ОТ ЛИЦА БЕЗ НАДЛЕЖНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ!

Фойерверки:
А) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;
Б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;
В) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
Г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност известни като „фойерверки за професионална употреба“ и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
Забранява се продажбата на фойерверки:
От категория 1 – на лица под 12 години,
От категория 2 – на лица под 16 години,
От категория 3 – на лица под 18 години;

Съгласно ЗОБВВПИ – не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 2 – до 5 кг. брутно тегло, и от категория 3 – до 10 единични бройки.
– който изгуби взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР, се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.
– който намери взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР и/или наруши местоположението им, се наказва с глоба в размер 1000 лв.

Съгласно ЗОБВВПИ, забраняват се:
– употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
– забраната по ал. 1, т. 6 от закона, не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции, след уведомяване на съответното РУ на МВР по мястото на употребата им.

Съгласно ЗОБВВПИ:
За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. И/или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.
За спазване на наредбата следят служителите на МВР и столичен инспекторат.

ПРЕПОРЪКИ:

Закупуването на пиротехнически изделия да се извършва само от лицензирани магазини с издадени разрешения за търговия, при закупуване на пиротехнически изделия, същите задължително трябва да имат наличие на инструкция за употреба на български език и наличието на маркировка “СЕ“. Забранява се продажбата и търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка. Стриктно да се спазват упътванията за употреба.

Съгласно: НАРЕДБА за обществения ред на територията на Столична община

Чл. 3. Забранява се:
3. употребата на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория 1, в периода от 22.00 до 8.00 часа, а на 1-ви януари от 01.00 до 10.00 часа
Който нарушава забраните по чл. 3, т. 3, , се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв.