По бул. „Македония“ трасето на трамвайната линия ще е с тревно покритие

remont-na-remonta-moskovska

По бул. „Македония“ трасето на трамвайната линия се запазва в центъра на обособеното трасе. Релсовият път ще е с тревно покритие, като ще бъде създаден линеен парк и т.нар. „зелен“ трамвай, какъвто вече има на Руски паметник.Обособени са две зони за пешеходно преминаване през релсовия път, кореспондиращи на ул. „Ивайло“ и ул. „20 април“.

Основната идея на проекта е да се върне зеленината на булеварда и той да се превърне в своеобразен линеен парк. Предвижда се увеличение на озеленяването, да се продължи „Зеленият трамвай“ от площад „Руски паметник“ до бул. „Христо Ботев“ и от двете му страни ще се оформят малки пиацети с места за отдих, детски площадки за игра и алеи за разходка с богато озеленяване. Предвижда се продължаването и на велоалеята от булевардите „Цар Борис III“ и „Генерал Тотлебен“. Запазват се 163 места за паркиране, но по нов начин – паркирането ще е само успоредно в двете локални платна – едностранно и двустранно, вместо сегашните паркоместа под ъгъл в централното платно. Напречните връзки ще бъдат обогатени с по-подходящи пресичания на трамвайното трасе.

Местата за паркиране в ремонтирания участък ще бъдат запазени на 70%. Паркирането е решено успоредно в локалното платно за движение, като в посока център то е с две обособени зони съответно в ляво и дясно, докато в посока кв. „Княжево“ е обособена само зона отдясно на платното за движение. Развита е двупосочна велоалея в северната разделителна зона. Предвидени са и велостоянки. В габарита между релсовияпът и локалните платна ще са разположени и две пешеходни алеи с озеленяване и зони за отдих.

С оглед намаляване на затрудненията на живущите в района, както и за осигуряване на проходимост на автомобилното движение, участъкът по бул. „Македония“ ще се работи на два подетапа – Първият от тези подетапи предвижда затваряне на южното локално платно, като ще се осигурят обходни маршрути. Ще се осигурят пешеходни преминавания при ул. „Ивайло“ и ул. „20ти април“.

Местата за паркиране в ремонтирания участък ще бъдат запазени на 70%. Стикерите за платено паркиране ще важат и за съседни подзони, за което е внесен доклад в Столичен общински съвет, поясни зам.-кметът по строителство.

Вече са доставени 13 нови трамвайни мотриси, които ще се движат по новите релси. Ще бъдат обновени пероните и спирките на градския транспорт. Проектът включва и доставка и монтаж на видеонаблюдение по спирките на трамвайното трасе.

Проектът за реконструкция на трамвая по бул. “Цар Борис III“ е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018 г., изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-С03/21.02.2021 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община.

Автобуси ще заместват временно трамваите по бул. “Цар Борис III“.

От 10.04.2021 г. до 09.10.2021 г. се въвеждат временни промени в организацията на градския транспорт във връзка с реконструкцията на трамвайния път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Братя Бъкстон“ до бул. „Христо Ботев“.

Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по централното и южното локално пътно платно и разделителните ивици на бул. „Македония“ в участъка от пл. „Руски паметник“ до бул. „Христо Ботев“.

Маршрутът на трамвайни линии №№ 4 и 5 се променя, както следва:

Трамвайна линия № 4 ще се движи по маршрут (в посока бул. „Никола Петков“): от кв. „Орландовци“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Алабин“ – бул. „Христо Ботев“, по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута на трамвайни линии №№ 8 и 10 през площад „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Константин Величков“ и по маршрута на трамвайна линия № 11 по бул. „Възкресение“, бул. „Никола Мушанов“ и бул. „Овча купел“ до бул. „Цар Борис III“ и по бул. „Цар Борис III“ по маршрута до бул. „Никола Петков“ двупосочно.

Трамвайна линия № 5 ще се движи по маршрут от кв. „Княжево“ до трамвайно ухо „Бъкстон“. Разкрива се временна крайна и начална спирка в трамвайно ухо „Бъкстон“.

Разкрива се временна автобусна линия № 5-ТМ с маршрут от кв. „Овча купел“ до площад „Възраждане“, както следва:

– в посока площад „Възраждане“: от спирка с код 0876 „Кв. „Овча купел“ на бул. „Цар Борис III“ за автобусна линия № 260 (крайна и начална) по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Ген. Тотлебен“ до площад „Руски паметник“, по бул. „Ген. Скобелев“, по бул. „Александър Стамболийски“ до южното (трамвайно платно) на площад „Възраждане“, където се разкрива крайна спирка за маршрута;

– в посока кв. „Овча купел“:  от начална спирка трамвайната с код 1269 „Площад „Възраждане“ за трамвайни линии №№ 8 и 10 по бул. „Христо Ботев“, по бул. „Македония“, площад „Руски паметник“, по бул. „Ген. Тотлебен“, бул. „Цар Борис III“, по бул. „Братя Бъкстон“, по ул. „Тодор Каблешков“ и по бул. бул. „Цар Борис III“ до началната спирка с код 0876 „Кв. „Овча купел“.

Автобусите ще спират:

– на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка с код 1269 „Площад „Възраждане“ за трамвайни линии №№ 8 и 10;

– На временни спирки в посока площад „Възраждане“

– с код 6094 „Ж..к. „Бъкстон“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. „Княжево“;

– с код 6095 „Ул. „Нишава“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. „Княжево“;

– с код 6096 „Ж..к. „Хиподрума“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. „Княжево“;

– с код 6097 „Ж..к. „Лагера“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. „Княжево“;

– с код 6098 „УМБАЛСМ „Пирогов“ на перона на трамвайната спирка в посока кв. „Княжево“;

– с код 6409 „Бул. „Александър Стамболийски“ на бул. „Александър Стамболийски“ след десния завой от бул. „Ген. Скобелев“.

Закрива се платената зона за паркиране в обхвата на спирките:

– с код 6091 „Площад „Възраждане“;

– с код 6092 „Площад „Македония“ в северното локално платно на бул. „Македония“ след десния завой от бул. „Христо Ботев“;

– с код 6093 „Площад „Руски паметник“ в северното локално платно на бул. „Македония“;

– с код 6132 „УМБАЛСМ „Пирогов“ на бул. „Ген. Тотлебен“;

– с код 6134 „Ж..к. „Лагера“;

– с код 6135 „Ж..к. „Хиподрума“;

– с код 6136 „Ул. „Нишава“.

В общият участък по бул. „Цар Борис III” автобусни линии № 63 и № 260 ще запазят интервалите си на движение и ще спират на всички трамвайни спирки, с което допълнително ще се обезпечи транспортното обслужване в спрения трамваен участък.